หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดมใหญ่ 3 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดมใหญ่ 4 ธ.ค. 2555 09.00-12-00
-
3 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ศาลาลีลาวดี,ลานหลวงพ่อทันใจ 3 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ศาลาลีลาวดี,ลานหลวงพ่อทันใจ 4 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
5 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดมใหญ่ 4 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
6 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดมใหญ่ 3 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
7 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอโดมพญาแล 3 ธ.ค. 2555 09.00-17.00
-
8 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอโดมพญาแล 4 ธ.ค. 2555 09.00-17.00
-
9 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดมใหญ่ 3 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
10 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดมใหญ่ 4 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
11 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดมใหญ่ 3 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
12 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดมใหญ่ 4 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
13 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดมมรกต 3 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
14 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดมมรกต 4 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
15 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดมมรกต 3 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
16 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดมมรกต 4 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
17 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดมใหญ่ 3 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
18 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โดมใหญ่ 4 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
19 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น ชั้น 3 3 ธ.ค. 2555 09.00-14.00
-
20 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 1 ชั้น ชั้น 3 3 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
21 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 3 ธ.ค. 2555 09.00-14.00 รวมเวลารับประทานอาหาร
22 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 4 ธ.ค. 2555 09.00-14.00 รวมเวลารับประทานอาหาร
23 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1-2 4 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
24 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อาคาร 5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1-2 3 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
-
25 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อาคาร 5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1-2 3 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
26 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1-2 4 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
27 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 1 ชั้น 3 4 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
28 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุม 1 3 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
29 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุม 1 3 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
30 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2-4 4 ธ.ค. 2555 09.00-14.00 รวมเวลารับประทานอาหาร
31 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุม 1 ห้อง หอประชุม 1 4 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
32 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ศูนย์ประชุม 30 พ.ย. 2555 08.30-21.00
-
33 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ศูนย์กีฬา 30 พ.ย. 2555 08.30-21.00
-
34 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคารโดม 29 พ.ย. 2555 08.30-21.00
-
35 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 29 พ.ย. 2555 08.30-17.30
-
36 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ศูนย์กีฬา 30 พ.ย. 2555 08.30-21.00
-
37 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 พ.ย. 2555 08.30-17.30
-
38 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 พ.ย. 2555 08.30-17.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]