หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคอนสวรรค์ อาคาร 1 ห้อง 123-124 7 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคอนสวรรค์ อาคาร 1 ห้อง 125-126 7 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคอนสวรรค์ อาคาร 2 ห้อง ทัศนียานุสรณ์ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-30 แข่งขันวันที่ 7 ธ.ค. 55 ลำดับที่ 31-61 แข่งขันวันที่ 8 ธ.ค.55
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคอนสวรรค์ หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-30 แข่งขันวันที่ 7 ธ.ค. 55 ลำดับที่ 31-61 แข่งขันวันที่ 8 ธ.ค.55
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนคอนสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง คอม 1-3 7 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนคอนสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง คอม 1-3 8 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนคอนสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง 128 7 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนคอนสวรรค์ อาคาร 3 ห้อง นครกาหลง 7 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]