เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ประวัติการจัดงาน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย
 

   

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 พ.ย. 2555
9 พ.ย. 2555
10 พ.ย. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนไประดับภาค  พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เว็บภาค
http://art62.sillapa.net/sp-esan62   โดยเข้าระบบโรงเรียน   [ดาวน์โหลดรหัสผู้ใช้]

 
 
สำหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาคที่จังหวัดชัยภูมิ ให้เข้าไปตรวจสอบข้อมูล กิจรรม  ชื่อ-สกุล ครู นักเรียน
คลิกที่นี่
หากไม่ถูกต้องให้ทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนำไปแสดงต่อคณะกรรมการดำเนินการแข่ง [ดาวน์โหลดหนังสือ
 
 

โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตร  นักเรียน  ครู  กรรมการ  ได้แล้ว  โดยเข้าระบบโรงเรียน 

สำหรับรายชื่อที่ไม่ถูกต้อง  ให้แจ้งขอแก้ไขที่วิชาการศูนย์เครือ  หรือ  แจ้งที่กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการศึกษา 

 
  แบบสอบถามสำหรับ สำหรับผู้บริหาร  ครูผู้สอน  และบุคลากรทางการศึกษา


แบบสอบถามสำหรับ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง/ประชาชนทั่วไป
 
 

ตรวจสอบผลการแข่งขันทุกรายการหน้าเว็บ

คำสั่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 

เอกสารเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน DOC.5  (นำไปแจ้งแก้ไข  ณ  จุดแข่งขัน)

 
  ตารางการแข่งขันทุกกลุ่มสาระ    06/11/2012 16:20

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย
 
  ที่ ศธ 04122/3509 เรื่อง การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภายใต้ชื่อ จากทุ่งกุลาสดใส ก้าวไกลสู่..อาเซียน ปี 2555  
 

- ตารางแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ให้ยึดตารางนี้เท่านั้น)

ตารางแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและคอมพิวเตอร์  (ให้ยึดตารางนี้เท่านั้น)

- แผนผังโรงเรียนเมือง

- กำหนดการนักเรียนเรียนร่วม

- ประชาสัมพันธ์ การรับเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 55

 
 

เบอร์โทรศัทพ์คณะกรรมการประสานงานแต่ละกลุ่มสาระ  [รายละเอียด]

 
 

ตารางการแข่งขัน และอื่น ๆ

ตารางกำหนดการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ปรับปรุง 4 พ.ย. 2555

การนำเสนอกิจกรรม OBEC AWARDS 

     กรรมการ OBEC AWARDS

     รายชื่อผู้ร่วมนำเสนอกิจกรรม OBEC AWARDS

     แผนผังการจัดแสดงนิทรรศการและการนำเสนอ

 

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะ

หนังสือเชิญประชุมกรรมการแข่งขัน   หนังสือเชิญประชุมเพิ่มเติม

1. ปฐมวัย

2. ภาษาไทย

3. คณิตศาสตร์

4. วิทยาศาสตร์

5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6. สุขศึกษาและพลศึกษา

7. ศิลปะ         ปรับปรุง 1 พ.ย. 2555

8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

9. ภาษาต่างประเทศ

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

11. กิจกรรมท้องถิ่น

12. การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  อัพเดท 31 ต.ค. 2555

 
 
สำหรับโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาคที่จังหวัดชัยภูมิ
ให้ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดการแข่งขันจากเว็บไซต์ด้านล่างค่ะ
เข้าระบบจัดการแข่งขันระดับภาคอีสาน
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21-23 พฤษจิกายน 2555
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2555 
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดระยอง วันที่ 10-12 ธันวาคม 2555
ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555   

อ่านต่อ ...

วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:52 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 342
จำนวนทีม 2,520
จำนวนนักเรียน 6,586
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,747
จำนวนกรรมการ 1,963
ครู+นักเรียน 10,333
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,296
ประกาศผลแล้ว 235/334 (70.36%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ