หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 41 35 85.37% 4 9.76% 1 2.44% 1 2.44% 41
2 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 35 27 77.14% 5 14.29% 3 8.57% 0 0% 35
3 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 43 24 60% 8 20% 8 20% 0 0% 40
4 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 33 24 72.73% 5 15.15% 2 6.06% 2 6.06% 33
5 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 32 24 77.42% 5 16.13% 2 6.45% 0 0% 31
6 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 31 21 70% 8 26.67% 1 3.33% 0 0% 30
7 โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 45 19 55.88% 9 26.47% 5 14.71% 1 2.94% 34
8 โรงเรียนวัดธาตุ (ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 29 19 67.86% 6 21.43% 3 10.71% 0 0% 28
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 28 18 64.29% 7 25% 2 7.14% 1 3.57% 28
10 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 27 17 68% 6 24% 1 4% 1 4% 25
11 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 21 16 76.19% 4 19.05% 1 4.76% 0 0% 21
12 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 25 16 84.21% 3 15.79% 0 0% 0 0% 19
13 โรงเรียนบ้านหินกอง 30 15 55.56% 5 18.52% 7 25.93% 0 0% 27
14 โรงเรียนบ้านคูดินทราย 22 14 63.64% 8 36.36% 0 0% 0 0% 22
15 โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา 30 14 48.28% 7 24.14% 7 24.14% 1 3.45% 29
16 โรงเรียนเมืองพนมไพร 21 14 66.67% 7 33.33% 0 0% 0 0% 21
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 17 14 82.35% 1 5.88% 2 11.76% 0 0% 17
18 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 16 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
19 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 26 13 61.9% 4 19.05% 4 19.05% 0 0% 21
20 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 19 13 72.22% 4 22.22% 1 5.56% 0 0% 18
21 โรงเรียนบ้านแสนสี 19 13 68.42% 3 15.79% 2 10.53% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนบ้านโพนแท่น 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
23 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
24 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 25 12 48% 8 32% 5 20% 0 0% 25
25 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 27 12 50% 7 29.17% 4 16.67% 1 4.17% 24
26 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 22 12 54.55% 7 31.82% 3 13.64% 0 0% 22
27 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง 21 12 60% 5 25% 3 15% 0 0% 20
28 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 22 12 60% 4 20% 4 20% 0 0% 20
29 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
30 โรงเรียนบ้านลำโกนฯ 23 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
31 โรงเรียนเมืองจำปาขัน 20 12 70.59% 1 5.88% 4 23.53% 0 0% 17
32 โรงเรียนบ้านมะกอก 14 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
33 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 22 11 50% 6 27.27% 5 22.73% 0 0% 22
34 โรงเรียนบ้านข่อย 16 11 68.75% 5 31.25% 0 0% 0 0% 16
35 โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 19 11 68.75% 3 18.75% 2 12.5% 0 0% 16
36 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 16 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
37 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
38 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 22 10 47.62% 10 47.62% 1 4.76% 0 0% 21
39 โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 20 10 50% 9 45% 1 5% 0 0% 20
40 โรงเรียนบ้านหนองบัว 20 10 52.63% 6 31.58% 3 15.79% 0 0% 19
41 โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 19 10 52.63% 6 31.58% 3 15.79% 0 0% 19
42 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 17 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
43 โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 15 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
44 โรงเรียนบ้านคูเมือง 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
45 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 13 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
46 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 11 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
47 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 17 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
48 โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 15 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
49 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 17 9 56.25% 3 18.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
50 โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
51 โรงเรียนบ้านหนองจาน 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
52 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 13 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
53 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 18 8 47.06% 8 47.06% 1 5.88% 0 0% 17
54 โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 14 8 57.14% 3 21.43% 3 21.43% 0 0% 14
55 โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 17 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
56 โรงเรียนสามขาพิทยาคม 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
57 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 17 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
58 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
59 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
60 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 18 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
61 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 12 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
62 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 12 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
63 โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 11 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
64 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
65 โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 18 7 41.18% 8 47.06% 2 11.76% 0 0% 17
67 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
68 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
69 โรงเรียนบ้านหนองไศล 15 7 46.67% 4 26.67% 4 26.67% 0 0% 15
70 โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 13 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
71 โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
72 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
73 โรงเรียนบ้านสูงยาง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 14 6 42.86% 5 35.71% 3 21.43% 0 0% 14
75 โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 13 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
76 โรงเรียนจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
77 โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
78 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 13 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
79 โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
80 โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
81 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 14 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
82 โรงเรียนบ้านจานใต้ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
83 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 12 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
84 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
85 โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
86 โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
87 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
88 โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 22 5 25% 9 45% 6 30% 0 0% 20
89 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 11 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 0 0% 11
90 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 14 5 38.46% 4 30.77% 4 30.77% 0 0% 13
91 โรงเรียนโนนจิกหนองคู 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
92 โรงเรียนสาวแหวิทยา 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
93 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 12 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 0 0% 12
94 โรงเรียนบ้านขามป้อม 13 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
95 โรงเรียนหนองขามวิทยา 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
96 โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
97 โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
98 โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 12 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
99 โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (อำเภออาจสามารถ) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
102 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 10 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
103 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
104 โรงเรียนบ้านสาหร่าย 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านตลาดไชย 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
106 โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 18 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 13
107 โรงเรียนบ้านโพนดวน 13 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 13
108 โรงเรียนบ้านสว่าง 12 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 12
109 โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 11 4 36.36% 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 11
110 โรงเรียนบ้านโพนหิน 13 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
111 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 12 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
112 โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
113 โรงเรียนบ้านโพนทัน 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
114 โรงเรียนบ้านสระบัว 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
115 โรงเรียนบ้านชาติ 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
116 โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
117 โรงเรียนบ้านแจ้ง 9 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
118 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
119 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 9 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
120 โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 14 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
121 โรงเรียนมหิงษาราม 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
122 โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
123 โรงเรียนบ้านดู่ 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
124 โรงเรียนบ้านหัวนา (เมืองสรวง) 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
125 โรงเรียนจตุคามวิทยา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
126 โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
127 โรงเรียนบ้านหัวดง 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
128 โรงเรียนบ้านบัวขาว 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
129 โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
130 โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
131 โรงเรียนบ้านสีสวาดเล็บขาว 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
132 โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
133 โรงเรียนกุดเขียว 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
134 โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง (สุขนาคธรรม) 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
135 โรงเรียนบ้านยางเฌอฯ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
136 โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
137 โรงเรียนบ้านฝาง 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
138 โรงเรียนบ้านโนน 7 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝังแดง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านโหรา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
143 โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
144 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 17 3 18.75% 11 68.75% 2 12.5% 0 0% 16
145 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
146 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
147 โรงเรียนบ้านขวาโคกสวายโดด 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
148 โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
149 โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
150 โรงเรียนยางคำวิทยา 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
151 โรงเรียนบ้านสะแบงตาก 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
152 โรงเรียนบ้านสวนปอ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
153 โรงเรียนบ้านหัวช้างปทุมรัตต์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
154 โรงเรียนเมืองอารัมย์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
155 โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
156 โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
157 โรงเรียนบ้านดอนแดง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
158 โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
159 โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
160 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
161 โรงเรียนกมลวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
162 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
163 โรงเรียนบ้านคูฟ้า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
164 โรงเรียนบ้านหนองยาง อ.โพนทราย 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
165 โรงเรียนบ้านนา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
166 โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านเหนือ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
170 โรงเรียนหนองหมื่นถ่าน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนโนนไทยวิทยา 12 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
172 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
173 โรงเรียนบ้านจานเหนือ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
174 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
175 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
176 โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
177 โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
178 โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
179 โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
180 โรงเรียนบ้านแดง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
181 โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์(เอกชน) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
182 โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
183 โรงเรียนบ้านงูเหลือม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
184 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
185 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
186 โรงเรียนค้อแสนสี 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
187 โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
188 โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
189 โรงเรียนบ้านดงเย็น 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
190 โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
191 โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
192 โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
193 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
194 โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
195 โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
196 โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
197 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
198 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
199 โรงเรียนบ้านดอนยาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
200 โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
201 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
202 โรงเรียนบ้านแขม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
203 โรงเรียนบ้านม่วง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เกษตรวิสัย) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
205 โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านป่ายาง (อำเภอเกษตรวิสัย) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
211 โรงเรียนบ้านโพนงาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
212 โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
213 โรงเรียนหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
214 โรงเรียนเหล่าบากสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
215 โรงเรียนห้วยหินลาด 8 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
216 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
217 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
218 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
219 โรงเรียนเมืองโพนทราย 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
220 โรงเรียนบ้านดงมัน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
221 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
222 โรงเรียนบ้านโพนพอุง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
223 โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
224 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
225 โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
226 โรงเรียนบ้านปลาค้าว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
227 โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
228 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
229 โรงเรียนบ้านหมอตา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
230 โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
231 โรงเรียนบ้านโคก (ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
232 โรงเรียนบ้านภูดิน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
233 โรงเรียนบ้านเป้า 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
234 โรงเรียนดงเกลือวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
235 โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
236 โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
237 โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
238 โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
239 โรงเรียนบ้านยางเลิง 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
240 โรงเรียนบ้านทองหลาง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
241 โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
242 โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
243 โรงเรียนหนองยางหนองไผ่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
244 โรงเรียนบ้านดงช้าง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
245 โรงเรียนชีโนวาทธำรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
246 โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
247 โรงเรียนบ้านขมิ้น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
248 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
249 โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
250 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
251 โรงเรียนบ้านตังหมอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
252 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
253 โรงเรียนบ้านน้ำคำปทุมรัตต์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
254 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
255 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
256 โรงเรียนบ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
257 โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
258 โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
259 โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
260 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
261 โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวฯ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
262 โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
263 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
264 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
265 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
266 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
267 โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
268 โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
269 โรงเรียนบ้านสองชั้น 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
270 โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
271 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
272 โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
273 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
274 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
275 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
276 โรงเรียนบ้านดอนแดง(อำเภอพนมไพร) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
277 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
278 โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
279 โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
280 โรงเรียนบ้านดอนแคน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
281 โรงเรียนบ้านบัวงาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
282 โรงเรียนบ้านสำราญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
283 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
284 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
285 โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
286 โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
287 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(อำเภอพนมไพร) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
288 โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
289 โรงเรียนโพนทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
290 โรงเรียนการกุศลวัดกลาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
291 โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน ศน.มีญช์มนัส สลางสิงห์, ศน.สุกัญญา ศรีนนท์, อ.รัฐพล แสนเมือง
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]