สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ 35 4 1 1 40
2 เมืองปทุมรัตต์ 27 5 3 0 35
3 น้ำคำใหญ่วิทยา 24 8 8 0 40
4 จตุรคามพัฒนา 24 5 2 2 31
5 เมืองสุวรรณภูมิ 24 5 2 0 31
6 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 21 8 1 0 30
7 ชีโหล่นวิทยา 19 9 5 1 33
8 วัดธาตุ (ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 19 6 3 0 28
9 ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 18 7 2 1 27
10 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 17 6 1 1 24
11 หนองบัวประชาสรรค์ 16 4 1 0 21
12 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 16 3 0 0 19
13 บ้านหินกอง 15 5 7 0 27
14 บ้านคูดินทราย 14 8 0 0 22
15 วารีสวัสดิ์วิทยา 14 7 7 1 28
16 เมืองพนมไพร 14 7 0 0 21
17 ชุมชนบ้านหนองฮี 14 1 2 0 17
18 บ้านกอกแก้ว 14 1 0 0 15
19 บ้านขี้เหล็ก 13 4 4 0 21
20 บ้านดงครั่งน้อย 13 4 1 0 18
21 บ้านแสนสี 13 3 2 1 18
22 บ้านโพนแท่น 13 2 0 0 15
23 บ้านกู่กาสิงห์ 13 1 0 0 14
24 เมืองอาจสามารถ 12 8 5 0 25
25 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 12 7 4 1 23
26 บ้านหนองฮาง 12 7 3 0 22
27 บ้านหัวหนองแวง 12 5 3 0 20
28 บ้านดงหมากไฟ 12 4 4 0 20
29 บ้านหนองคูณ 12 2 1 0 15
30 บ้านลำโกนฯ 12 2 0 0 14
31 เมืองจำปาขัน 12 1 4 0 17
32 บ้านมะกอก 12 1 0 0 13
33 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 11 6 5 0 22
34 บ้านข่อย 11 5 0 0 16
35 หนองยางวิทยาคม 11 3 2 0 16
36 ชุมชนบ้านโพนเมือง 11 2 2 0 15
37 บ้านดอนเจริญ 11 0 0 0 11
38 บ้านเด่นราษฎร์ 10 10 1 0 21
39 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 10 9 1 0 20
40 บ้านหนองบัว 10 6 3 0 19
41 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 10 6 3 0 19
42 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 10 4 2 0 16
43 บ้านแคน(วันครู 2503) 10 4 1 0 15
44 บ้านคูเมือง 10 4 0 1 14
45 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 10 2 0 0 12
46 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 10 0 1 0 11
47 บ้านดงเมืองจอก 9 4 2 0 15
48 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 9 4 1 0 14
49 คุรุราษฎร์สามัคคี 9 3 3 1 15
50 บ้านหนองทัพไทย 9 3 1 0 13
51 บ้านหนองจาน 9 3 0 0 12
52 นานวลราษฎร์นิยม 9 2 0 0 11
53 ชุมชนบ้านผำ 8 8 1 0 17
54 บ้านเหล่าติ้ว 8 3 3 0 14
55 ดอนกลอยวิทยาคาร 8 3 2 1 13
56 สามขาพิทยาคม 8 3 2 0 13
57 บ้านดู่ฝายใหญ่ 8 3 1 0 12
58 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง 8 3 1 0 12
59 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 8 2 2 0 12
60 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 8 2 1 0 11
61 บ้านเขวาตะคลอง 8 2 1 0 11
62 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 8 1 1 0 10
63 หนองพระบางตลาดม่วง 8 0 2 0 10
64 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 8 0 1 0 9
65 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 8 0 0 0 8
66 บ้านหัวนา(พนมไพร) 7 8 2 0 17
67 บ้านโนนสวรรค์ 7 5 1 0 13
68 บ้านฮ่องสังข์ 7 5 1 0 13
69 บ้านหนองไศล 7 4 4 0 15
70 บ้านสระโพนทอง 7 4 1 1 12
71 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 7 2 0 1 9
72 ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 7 2 0 0 9
73 บ้านสูงยาง 7 1 0 0 8
74 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 6 5 3 0 14
75 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 6 3 3 1 12
76 จิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 6 3 2 1 11
77 ปัญจคามประชาสรรค์ 6 3 2 0 11
78 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 6 3 1 0 10
79 วัดแจ่มอารมณ์ 6 3 1 0 10
80 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 6 3 1 0 10
81 บ้านหนองแล้ง 6 3 0 2 9
82 บ้านจานใต้ 6 2 1 0 9
83 โสภาพพิทยาภรณ์ 6 1 2 0 9
84 บ้านโพธิ์ใหญ่ 6 1 1 0 8
85 บ้านเหล่าฮก 6 1 1 0 8
86 หนองหินใหญ่วิทยา 6 1 1 0 8
87 บ้านเปลือยน้อย 6 0 1 0 7
88 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 5 9 6 0 20
89 บ้านน้ำอ้อม 5 6 0 0 11
90 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 5 4 4 0 13
91 โนนจิกหนองคู 5 4 1 0 10
92 สาวแหวิทยา 5 4 0 1 9
93 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 5 3 4 0 12
94 บ้านขามป้อม 5 3 1 1 9
95 หนองขามวิทยา 5 3 1 0 9
96 บ้านหนองย่างงัว 5 3 0 0 8
97 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 5 3 0 0 8
98 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 5 2 3 0 10
99 บ้านหนองผือ-โนนค้อ 5 2 0 0 7
100 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 5 2 0 0 7
101 บ้านขี้เหล็ก (อำเภออาจสามารถ) 5 2 0 0 7
102 บ่อพันขันวิทยา 5 1 3 0 9
103 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 5 1 0 1 6
104 บ้านสาหร่าย 5 0 1 0 6
105 บ้านตลาดไชย 5 0 0 0 5
106 บ้านโพนดวน 4 6 2 1 12
107 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 4 6 2 1 12
108 บ้านสว่าง 4 6 1 1 11
109 เมืองทุ่งวิทยา 4 6 0 1 10
110 บ้านโพนหิน 4 5 2 0 11
111 บ้านหนองอีเข็ม 4 4 2 1 10
112 บ้านโพนทัน 4 4 0 0 8
113 บ้านเมืองสรวง 4 4 0 0 8
114 บ้านสระบัว 4 3 3 0 10
115 บ้านป่าดวนพังหาด 4 3 1 0 8
116 บ้านชาติ 4 3 1 0 8
117 บ้านแจ้ง 4 3 0 0 7
118 บ้านหนองมะเขือ 4 3 0 0 7
119 บ้านนกเหาะ 4 2 2 0 8
120 บ้านดงครั่งใหญ่ 4 2 1 2 7
121 มหิงษาราม 4 2 1 1 7
122 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 4 2 1 0 7
123 บ้านหัวนา (เมืองสรวง) 4 2 1 0 7
124 บ้านดู่ 4 2 1 0 7
125 บ้านค้อโนนสว่าง 4 2 0 0 6
126 จตุคามวิทยา 4 2 0 0 6
127 บ้านหัวดง 4 1 2 0 7
128 บ้านบัวขาว 4 1 1 0 6
129 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 4 1 1 0 6
130 บ้านสีสวาดเล็บขาว 4 1 1 0 6
131 บ้านวารีสีสุก 4 1 1 0 6
132 บ้านโพนสะอาด 4 1 1 0 6
133 กุดเขียว 4 1 0 1 5
134 โพนขวาวพิทยาคม 4 1 0 0 5
135 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง (สุขนาคธรรม) 4 1 0 0 5
136 บ้านยางเฌอฯ 4 1 0 0 5
137 บ้านฝาง 4 0 2 0 6
138 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 4 0 0 0 4
139 บ้านโหรา 4 0 0 0 4
140 บ้านกู่คันธนามหนองฝังแดง 4 0 0 0 4
141 บ้านโนน 4 0 0 0 4
142 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 4 0 0 0 4
143 ชุมชนบ้านหมากยาง 4 0 0 0 4
144 ทุ่งกุลาประชารัฐ 3 11 2 0 16
145 บ้านลิ้นฟ้า 3 4 1 0 8
146 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 3 4 0 0 7
147 บ้านขวาโคกสวายโดด 3 3 2 2 8
148 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 3 3 2 0 8
149 บ้านตาจ่อยหนองสระ 3 2 2 0 7
150 ยางคำวิทยา 3 2 1 1 6
151 บ้านสะแบงตาก 3 2 1 0 6
152 เมืองอารัมย์ 3 2 0 0 5
153 บ้านสวนปอ 3 2 0 0 5
154 บ้านหัวช้างปทุมรัตต์ 3 2 0 0 5
155 บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 3 1 3 0 7
156 บ้านดอนแดง 3 1 1 0 5
157 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 3 1 1 0 5
158 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 3 1 0 1 4
159 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 3 1 0 0 4
160 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 3 1 0 0 4
161 กมลวิทยา 3 1 0 0 4
162 บ้านคูฟ้า 3 1 0 0 4
163 บ้านผำโนนสว่าง 3 1 0 0 4
164 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 3 1 0 0 4
165 บ้านหนองยาง อ.โพนทราย 3 0 1 2 4
166 บ้านนา 3 0 1 0 4
167 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 3 0 0 0 3
168 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 3 0 0 0 3
169 บ้านสิงห์ไคล 3 0 0 0 3
170 หนองหมื่นถ่าน 3 0 0 0 3
171 บ้านเหนือ 3 0 0 0 3
172 โนนไทยวิทยา 2 5 2 0 9
173 ไตรคามสามัคคี 2 3 1 0 6
174 บ้านจานเหนือ 2 3 0 0 5
175 บ้านน้ำคำ 2 3 0 0 5
176 บ้านโพธิ์น้อย 2 2 1 0 5
177 อนุบาลอุดมพันธ์(เอกชน) 2 2 0 0 4
178 บ้านธาตุจอมศรี 2 2 0 0 4
179 บ้านฮ่องทราย 2 2 0 0 4
180 บ้านแดง 2 2 0 0 4
181 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 2 2 0 0 4
182 บ้านเขวาหรดี 2 2 0 0 4
183 บ้านงูเหลือม 2 1 1 0 4
184 บัวสูงบัวเงินวิทยา 2 1 1 0 4
185 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 2 1 1 0 4
186 ค้อแสนสี 2 1 0 0 3
187 บ้านดงเย็น 2 1 0 0 3
188 บ้านหนองนาหล้า 2 1 0 0 3
189 บ้านโพนครกน้อย 2 1 0 0 3
190 บ้านหัวหนองกุดหลด 2 1 0 0 3
191 บ้านโนนทรายสระทอง 2 1 0 0 3
192 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 2 1 0 0 3
193 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 2 1 0 0 3
194 บ้านโนนม่วง 2 1 0 0 3
195 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 2 1 0 0 3
196 บ้านหนองพลับ 2 0 2 0 4
197 บ้านป่ายางวนาทิพย์ 2 0 2 0 4
198 บ้านดอนยาง 2 0 1 0 3
199 บ้านแขม 2 0 1 0 3
200 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 2 0 1 0 3
201 บ้านหญ้าหน่อง 2 0 1 0 3
202 บ้านหนองไผ่ลุ่ม 2 0 1 0 3
203 บ้านหนองขาม 2 0 0 0 2
204 บ้านม่วง 2 0 0 0 2
205 บ้านโนนจาน (เกษตรวิสัย) 2 0 0 0 2
206 บ้านโพนงาม 2 0 0 0 2
207 หนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 2 0 0 0 2
208 บ้านท่าค้อ 2 0 0 0 2
209 ขวาวคุรุประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
210 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 2 0 0 0 2
211 บ้านป่ายาง (อำเภอเกษตรวิสัย) 2 0 0 0 2
212 บ้านฮ่องแฮ่ 2 0 0 0 2
213 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 2 0 0 0 2
214 เหล่าบากสามัคคี 2 0 0 0 2
215 ห้วยหินลาด 1 3 3 0 7
216 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 1 2 3 0 6
217 บ้านหนองฟ้า 1 2 2 0 5
218 หนองกุงวิทยา 1 2 1 0 4
219 เมืองโพนทราย 1 2 1 0 4
220 บ้านดงมัน 1 2 0 0 3
221 บ้านโคกก่อง 1 2 0 0 3
222 บ้านโพนพอุง 1 2 0 0 3
223 เมืองบัววิทยาคาร 1 1 4 0 6
224 บ้านร้านหญ้า 1 1 2 0 4
225 บ้านหนองบั่ววิทยา 1 1 1 0 3
226 บ้านปลาค้าว 1 1 1 0 3
227 บ้านสำราญหนองบาก 1 1 1 0 3
228 บ้านหนองเรือ 1 1 1 0 3
229 บ้านหมอตา 1 1 1 0 3
230 บ้านเมืองคลอง 1 1 1 0 3
231 บ้านโคก (ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 1 1 1 0 3
232 บ้านภูดิน 1 1 0 1 2
233 ดงเกลือวิทยา 1 1 0 0 2
234 บ้านเป้า 1 1 0 0 2
235 บ้านหนองหัวคน 1 1 0 0 2
236 บ้านหนองเปลือยตาแสง 1 1 0 0 2
237 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 1 1 0 0 2
238 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 1 1 0 0 2
239 บ้านยางเลิง 1 0 1 1 2
240 บ้านทองหลาง 1 0 1 0 2
241 บ้านเหล่าหัวภู 1 0 1 0 2
242 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 1 0 1 0 2
243 หนองยางหนองไผ่ 1 0 1 0 2
244 บ้านดงช้าง 1 0 0 1 1
245 บ้านสมสะอาด 1 0 0 0 1
246 บ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 1 0 0 0 1
247 บ้านหัวหนองตาด 1 0 0 0 1
248 บ้านน้ำคำปทุมรัตต์ 1 0 0 0 1
249 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1 0 0 0 1
250 บ้านเหล่าง้าวฯ 1 0 0 0 1
251 บ้านแวงวังเซียม 1 0 0 0 1
252 ชีโนวาทธำรง 1 0 0 0 1
253 บ้านกระจายเหล่าสูง 1 0 0 0 1
254 บ้านขมิ้น 1 0 0 0 1
255 บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 1 0 0 0 1
256 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 1 0 0 0 1
257 บ้านดอกไม้ 1 0 0 0 1
258 บ้านตังหมอง 1 0 0 0 1
259 บ้านน้ำคำน้อย 1 0 0 0 1
260 บ้านบุ่งเบา 1 0 0 0 1
261 บ้านหัวดอนชาด 1 0 0 0 1
262 บ้านเม็กหางเหย 1 0 0 0 1
263 บ้านโคกกลาง 1 0 0 0 1
264 บ้านโนนสะอาดหนองแต้ 1 0 0 0 1
265 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
266 บ้านโพนทอง 1 0 0 0 1
267 อนุบาลเมืองสรวง 1 0 0 0 1
268 บ้านหว่านไฟ 0 3 2 0 5
269 บ้านสองชั้น 0 3 1 0 4
270 บ้านหนองอ่างดอกรัก 0 2 1 1 3
271 บ้านเล้าข้าว 0 2 0 0 2
272 บ้านหนองสระหงส์ 0 2 0 0 2
273 บ้านหนองหว้า 0 2 0 0 2
274 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 0 2 0 0 2
275 เมืองเกษตรวิสัย 0 1 0 1 1
276 บ้านดอนแดง(อำเภอพนมไพร) 0 1 0 1 1
277 บ้านหนองเหล็ก 0 1 0 0 1
278 บ้านโนนยางรัฐพัฒนา 0 1 0 0 1
279 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 0 1 0 0 1
280 บ้านดอนแคน 0 1 0 0 1
281 บ้านบัวงาม 0 1 0 0 1
282 บ้านสำราญ 0 1 0 0 1
283 บ้านหนองบึง 0 1 0 0 1
284 บ้านเขวาใหญ่ 0 1 0 0 1
285 บ้านส่องอนามัย 0 0 1 0 1
286 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 0 0 1 0 1
287 บ้านโพธิ์น้อย(อำเภอพนมไพร) 0 0 1 0 1
288 หว่านท่าสมอวิทยา 0 0 1 0 1
289 โพนทอง 0 0 1 0 1
290 การกุศลวัดกลาง 0 0 0 0 0
291 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 0
รวม 1,426 604 276 42 2,306