เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
12 ธ.ค. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

แจ้งจากผู้ดูแลระบบ

เรื่อง...การแก้ไขชื่อและเพิ่มเติมรายชื่อ เข้าในระบบการแข่งขันระดับ สพป. เพื่อพิมพ์เกียรติบัตร

แจ้งให้ทราบว่าจะเปิดรับแก้ไขชื่อและเพิ่มเติมรายชื่อ คนที่ยังไม่เรียบร้อยอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2555 เพื่อพิมพ์เกียรติบัตร โดยจะให้ส่งรายชื่อ ทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไร แจ้งมายังอีเมลล์ [email protected] เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

กรณีแก้ไขชื่อ : แก้ไขชื่อได้ทุกกรณีที่ยังพิมพ์ผิดอยู่

กรณีเพิ่มรายชื่อ : เพิ่มรายชื่อได้เฉพาะคณะกรรมดำเนินงานที่ตกหล่น

เปรม(083-7142406)

 
   
 

แจ้งประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรม นักบินน้อย

เรื่อง...สรุปตัวแทนที่เข้าแข่งขันในระดับประเทศ

1.  กิจกรรมเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 , กิจกรรมเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 และ กิจกรรมเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 ผู้ที่ได้อันดับ 1-8 ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ

2. กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานและ กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ผู้ที่ได้อันดับ 1-4 ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ

หมายเหตุ ตัวแทนทั้งหมดที่กล่าวมาให้ติดตามข่าวการแข่งขันต่อไปในเว็ป สพฐ.

ศน.ศิริรัตน์ 0813404812

 
 

แจ้งชี้แจง กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) กิจกรรมเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ขอเปลี่ยนแปลงคะแนนการแข่งขันใหม่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กรอกคะแนนสรุปผลไม่ถูกต้อง จะขอยกเลิกคะแนนเดิม และขอประกาศใหม่ในวันที่ 17/12/2555 เวลา 14.50 น. จึงเรียนมาให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

มีข้อสงสัยติดต่อ ศน.ปัญญา สุขศิริ  089-9349400

 
 

แจ้งชี้แจง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 17/12/2555

ขอแก้ไขปรับปรุงคะแนน ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 กับ โรงเรียนอุดมวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประมวลผล กรอกคะแนนไม่ถูกต้อง โดยตามที่ถูก โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ต้องได้คะแนน 85 คะแนน  โรงเรียนอุดมวิทยา ต้องได้คะแนน 65 คะแนน จึงขอเรียนแจ้งโรงเรียนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

มีข้อสงสัย ติดต่อ คุณ สมลักษณ์  พิมสกุล (081-4075774)

 
 

แจ้งชี้แจง ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  การประกาศผล กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)14/12/2555  18.50 น.

1. กิจกรรม  นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันตรวจสอบคะแนนใหม่อีกครั้ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนผิดพลาด ลงคะแนนสลับทีมกัน

2. กิจกรรม ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันตรวจสอบคะแนนใหม่อีกครั้ง เนื่องจากมี อันดับที่ 3 เหมือนกัน 4 ทีม ต้องตัดสินตามเกณฑ์เปรียบเทียบคะแนนดิบข้อต่อข้อ ผู้ที่ชนะจะต้องถูกบวกคะแนนเพิ่ม 0.01 เพื่อเป็นตัวแทนอันดับ 3 ต่อไป

 3.กิจกรรม วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ปรับปรุงประกาศผลเพิ่มเติม 2 ทีม คือ โรงเรียนวัดโสภากับโรงเรียนวัดวังกุ่ม กรรมการไม่ได้สรุปผลลงในใบสรุปคะแนน ขอยกเลิกประกาศและเพิ่มเติมคะแนน 2 โรงเรียนนี้ให้เรียบร้อย

 4.กิจกรรม รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ปรับปรุงประกาศผลการแข่งขัน ขอยกเลิกผลคะแนนของโรงเรียนบ้านเขาไม้รวก สพป.ลพบุรี เขต 2 กรรมการได้หมายเหตุไว้ในใบสรุปผลการแข่งขันไว้สรุปความว่าเนื่องจากนำนักเรียนเข้าแข่งขันผิดประเภทความบกพร่อง จึงไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันต่อไปในระดับประเทศ

 5.กิจกรรม นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื่องจากคณะกรรมการสรุปคะแนนโรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก เขต 1 ไม่ถูกต้องจากเดิม 93.00 คะแนนเปลี่ยนเป็น 93.33 คะแนนเป็นรองชนะเลิศอันดับ 1 ร่วมกับ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ  จึงทำให้โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป.ปทุมธานี เขต 1 เป็นอันดับที่ 4

แจ้งเพิ่มเติม 15/12/2555  15.00 น.

6.กิจกรรม  ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ขอแก้ไขปรับปรุงผลคะแนนที่ประกาศของทุกทีมเนื่องจากกรรมการสรุปคะแนนไม่ถูกต้อง จึงขอประกาศผลคะแนนใหม่ โดยใช้ผลคะแนนที่กรรมการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ เป็นสำคัญ

มีข้อสงสัยติดต่อ ศน.ปัญญา สุขศิริ  089-9349400

 
 

แจ้งประกาศผล เพิ่มเติม กลุ่มสาระสังคม กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

เนื่องจากมีผู้เข้าแข่งขัน ได้ รองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 2 ทีมคือ โรงเรียนธรรมวาที สพป.ชลบุรี เขต 1 และโรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1  ทำให้เกินโควต้าการเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศ ประธานกรรมการกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ต้องตัดสินหา รองชนะเลิศอันดับ 2 เพียง 1 ทีม โดยยึดตามเกณฑ์การให้คะแนน ข้อที่ 4.1 เนื้อหาสาระเน้นคุณธรรม จริยธรรม มีข้อคิด คติเตือนใจ(30 คะแนน) ผลปรากฎว่า โรงเรียนธรรมวาที ได้คะแนน 29.2  และโรงเรียนสฤษดิเดช ได้คะแนน 28.6 สรุปว่า โรงเรียนธรรมวาที ได้อันดับ รองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

มีข้อสงสัย ติดต่อ อ.ภาวนา(ประธานกรรมการ) 089-1243779

แจ้งเพิ่มเติ่ม กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

ผู้ดูแลระบบต้องทำการเพิ่มคะแนนในระบบการแข่งขันให้กับทางโรงเรียนธรรมวาที อีก 0.01 คะแนน รวมเป็น 94.41 คะแนน เพื่อให้กิจกรรมเล่นนิทานคุณธรรม ป.1-ป.3  มีตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศเพียง 3 ทีมเท่านั้น จึงแจ้งมายังผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

มีข้อสงสัย ติดต่อ เปรม 083-7142406 15/12/2555 09.45 น.

 
 

แจ้งประกาศปรับปรุงผลการประกาศคะแนนใหม่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

เนื่องจากผลการแข่งขันสรุปออกมามีตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ เกิน 3 คน ในกิจกรรมดังต่อไปนี้

1.  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

2.  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

3.  สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

กรรมในแต่ละกิจกรรมได้ทำการประเมินวัดผลตามเกณฑ์ระหว่างตัวแทนที่ได้คะแนนเท่ากัน เรียบร้อยแล้ว 11/12/2555 เวลา 14.20 น.

เปรม (083-7142406)

 
 

 แจ้งข่าวจากผู้ดูแลระบบ การเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน

เรื่อง...กรณีเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งและครูผู้สอน เนื่องจากระบบการลงทะเบียนได้ทำการปิดแล้ว โรงเรียนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เข้าแข่งขันต้องดำเนินดังต่อไปนี้

1.  โรงเรียนสามารถแจ้งเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียนหรือครูผู้สอน ได้ ณ สนามแข่งขัน ในวันที่ทำการแข่งขันได้เลย (ติดต่อเจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน)

2.  โรงเรียนต้องเตรียมหนังสือชี้แจงการเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียนหรือครูผู้สอน ตามกิจกรรมต่อ1ฉบับ ให้ ผอ.โรงเรียนเซ็นรับรอง (ส่งให้เจ้าหน้าที่บันทึกผลตรวจสอบ)

3.  ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนมาเลย(ไม่มีข้อมูลในระบบ) ต้องมีหนังสือรับรองมาจาก ผอ.เขตพื้นที่เท่านั้น และต้องผ่านการเห็นชอบประธานกิจกรรมนั้น ๆ ณ สนามแข่งขัน

4. โรงเรียนต้องสำเนาเอกสารเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียนและครูผู้สอน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารทางการศึกษา เป็นต้น (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งจำนวน 1 ฉบับ ส่งให้เจ้าหน้าที่บันทึกผลตรวจสอบ)

-------------------------------------------------------------------

 
 

 คำสั่งกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 คลิกดาวน์โหลด  6/12/2555

 คำสั่งกรรมการตัดสิน_รวมทุกสาระ คลิกดาวน์โหลด  8/12/2555

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:44 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนเขตพื้นที่ 48
จำนวนโรงเรียน 2,748
จำนวนทีม 9,742
จำนวนนักเรียน 30,587
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 15,745
จำนวนกรรมการ 1,474
ครู+นักเรียน 46,332
ครู+นักเรียน+กรรมการ 47,806
ประกาศผลแล้ว 296/321 (92.21%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ