หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าเรือ อาคารเอนกประสงค์ 10 ธ.ค. 2555 09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริรัตน์ สุขสันต์ โทร 081-3404812
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา อาคารเอนกประสงค์ 10 ธ.ค. 2555 09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริรัตน์ สุขสันต์ โทร 081-3404812
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าเรือ อาคารเอนกประสงค์ เขตที่ 1-24 แข่งวันที่ 11/12/2555 ,เขตที่ 25-48 แข่งวันที่ 12/12/2555 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริรัตน์ สุขสันต์ โทร 081-3404812
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สนามโรงเรียน เขตที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,เขตที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริรัตน์ สุขสันต์ โทร 081-3404812
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าเรือ อาคารเอนกประสงค์ เขตที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ,เขตที่ 1-24 แข่งวันที่ 12/12/2555 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริรัตน์ สุขสันต์ โทร 081-3404812
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สนามโรงเรียน เขตที่ 25-48 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,เขตที่ 1-24 แข่งวันที่ 11/12/2555 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริรัตน์ สุขสันต์ โทร 081-3404812
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารหอประชุม เขตที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,เขตที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริรัตน์ สุขสันต์ โทร 081-3404812
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ห้องประชุม เขตที่ 1-24 แข่งวันที่ 11/12/2555 ,เขตที่ 25-48 แข่งวันที่ 12/12/2555 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริรัตน์ สุขสันต์ โทร 081-3404812
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา อาคาร 3 เขตที่ 1-24 แข่งวันที่ 11/12/2555 ,เขตที่ 25-48 แข่งวันที่ 12/12/2555 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริรัตน์ สุขสันต์ โทร 081-3404812
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา อาคาร 3 เขตที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ,เขตที่ 1-24 แข่งวันที่ 12/12/2555 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริรัตน์ สุขสันต์ โทร 081-3404812
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารเอนกประสงค์ 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริรัตน์ สุขสันต์ โทร 081-3404812
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารเอนกประสงค์ 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริรัตน์ สุขสันต์ โทร 081-3404812
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารเอนกประสงค์ 12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริรัตน์ สุขสันต์ โทร 081-3404812
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา อาคารเอนกประสงค์ 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริรัตน์ สุขสันต์ โทร 081-3404812
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา อาคารเอนกประสงค์ 12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริรัตน์ สุขสันต์ โทร 081-3404812


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]