หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 -16.00น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริพร สุวรรณศรี โทร 086-2378544
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริพร สุวรรณศรี โทร 086-2378544
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริพร สุวรรณศรี โทร 086-2378544
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 48
10.00-11.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริพร สุวรรณศรี โทร 086-2378544
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 48
10.00-11.30น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริพร สุวรรณศรี โทร 086-2378544
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 48
10.00-11.30 น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริพร สุวรรณศรี โทร 086-2378544
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองจอก 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริพร สุวรรณศรี โทร 086-2378544
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจอก 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริพร สุวรรณศรี โทร 086-2378544
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจอก 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 -17.00 น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริพร สุวรรณศรี โทร 086-2378544
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจอก 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริพร สุวรรณศรี โทร 086-2378544
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจอก 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 48
10.00-11.00 น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริพร สุวรรณศรี โทร 086-2378544
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจอก 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 48
10.00-11.00 น. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน นางศิริพร สุวรรณศรี โทร 086-2378544


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]