ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. สระแก้ว เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเกาะจิก สพป. จันทบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีมงคล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สพป. ชลบุรี เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สพป. นครนายก เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดพระญาติการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดหนองหอย สพป. ลพบุรี เขต 1 77 เงิน 9  
12 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง เขต 1 76 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน