หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนกวงฮั้ว อาคาร 1 ชั้น 2 ทีม1-24 ห้อง ป.1/1,ทีม25-48 ห้องป.1/2 10 ธ.ค. 2555 9.00-12.00 น. ผู้ประสานงาน : นางทัศนีย์ วรวงษ์ : 08-1003-4704
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกวงฮั้ว อาคาร 1 ชั้น 2 ทีม1-24 ห้องป.1/3,ทีม25-48 ห้อง ป.1/4 10 ธ.ค. 2555 9.00-12.00 น. ผู้ประสานงาน นางรุ่ง รัตน ประสาท : 08-9768-2294
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกวงฮั้ว อาคาร 1 ชั้น2 ทีม 1-24 ห้องป.1/5, ทีม 25-48 ห้องป.1/6 10 ธ.ค. 2555 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางฤดี ศรีสุโข : 08-1653-2527
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกวงฮั้ว หอประชุม เริ่มแข่งตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 11 ธันวาคม 2555 วันที่ 10/12/55 ทีม1-12 แข่งเวลา 9.00-12.00น ทีม13-24 แข่งเวลา 13.00-16.00น ,วันที่ 11/12/55 ทีม25-36 แข่งเวลา 9.00-12.00น. ทีม37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 -16.00น. ผู้ประสานงาน นางเยาวนารถ ปะสิ่งชอบ: 08-6110-6065
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกวงฮั้ว หอประชุม เริ่มแข่งตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 11 ธันวาคม 2555 วันที่ 10/12/55 ทีม1-12 แข่งเวลา 9.00-12.00น ทีม13-24 แข่งเวลา 13.00-16.00น ,วันที่ 11/12/55 ทีม25-36 แข่งเวลา 9.00-12.00น. ทีม37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00-16.00 ผู้ประสานงาน นางวารุณี นิยมไทย : 08-1425-5354
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนกวงฮั้ว อาคาร 2 ชั้น 4 10 ธ.ค. 2555 9.00-12.00 น. ผู้ประสานงาน นางภัทรวรรณ แก้วสุพรรณ : 08-0566-1413
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนกวงฮั้ว อาคาร 2 ชั้น 4 10 ธ.ค. 2555 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน นางวรางคณา ยมจินดา : 08-1591-0884
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนกวงฮั้ว อาคาร 2 ชั้น 4 11 ธ.ค. 2555 9.00-12.00 น. ผู้ประสานงาน นางวันเพ็ญ ภูธนะกูล : 08-7581-4124
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนกวงฮั้ว อาคาร 2 ชั้น 4 11 ธ.ค. 2555 13.00-16.00 น. ผู้ประสานงาน นางจันทจิรา มลิวัลย์: 08-9834-9476
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนกวงฮั้ว อาคาร2 ชั้น 4 12 ธ.ค. 2555 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน นางเพ็ชรา วิเศษศรี : 08-7930-6936


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]