เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน ON WEB (ICT)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมตัดสินการแข่งขัน (กลุ่มนักเรียนปกติ)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมตัดสินการแข่งขัน (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนาม
คำชี้แจงในการประกวด/แข่งขันกิจกรรม
บัญชีลงเวลา
ผังสนามแข่งโรงเรียนบ้านช่องด่าน
ผังสนามแข่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21
ผังสนามแข่งโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง
ผังสนามแข่งโรงเรียนบ้านหนองรี
ผังสนามแข่งโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
ผังสนามแข่งโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนาม เพิ่มเติม
คำสั่งกำหนดสนามประกวด / แข่งขัน
ผังสนามแข่งโรงเรียนบ้านหนองรี-แก้ไข
คู่มือการพิมพ์บัตรประจำตัว
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
22 พ.ย. 2555
23 พ.ย. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาค
กิจกรรมการแข่งขันรายการใดที่ต้องมีการจัดส่งรูปเล่มหรือเอกสารอื่นใดให้กับคณะกรรมการในระดับภาค ขอให้ทางโรงเรียนดำเนินการเองและ(ติดตามรายละเอียดได้ที่ทางเว็บไซด์ http://art62.sillapa.net/sp-rayong62/)
วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11:10 น.
แจ้งเรื่องการลงทะเบียนระดับภาคของแต่ละโรงเรียน
ชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนระดับภาคของแต่ละโรงเรียน ขอแจ้งให้ทราบว่าทางโรงเรียนไม่ต้องลงทะเบียนระดับภาคเอง ทางระบบของเว็บรายงานผลจะทำการโอนข้อมูลโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าสู่ระดับภาคโดยอัตโนมัติ เมือโอนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนสามารถเข้าระบบระดับภาคโดยใช้ username และ password เดิม
วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08:00 น.
ขอบคุณ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ขอบคุณ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้งานศิลปหัตถกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เสร็จสิ้นไปด้วยดี
วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 07:54 น.
แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขันในรายการ หุ่นยนต์และเครื่องร่อน
แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขันในรายการ หุ่นยนต์และเครื่องร่อน จากอนุบาลบ่อพลอย เป็นหนองรีประชานิมิต
วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11:56 น.
แจ้งให้โรงเรียนตรวจเช็คตารางการแข่งขันล่าสุด
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการแข่งขัน บางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตารางการแข่งขันจึงขอแจ้งให้ทางโรงเรียนโปรดตรวจสอบสถานที่แข่งขันและเวลาให้เป็นปัจจุบัน และต้องขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10:31 น.
กรณีที่กรรมการส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ต้องแจ้งกรรมการ อำนวยการสาระขอเพลี่ยนตัวกรรมการ
กรณีที่กรรมการส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ต้องแจ้งกรรมการ อำนวยการสาระขอเปลี่ยนตัวกรรมการ เพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรม!!
วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 23:02 น.
แจ้งหัวข้อแข่งขัน ระดับเขต กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
หัวข้ออาเซียน ใช้กับกิจกรรมต่อไปนี้
1.การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
2.การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 อาเชียน
3.การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
4.การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
5.การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 กำหนดไว้ 3 หัวข้อคือ
1.แจกัน
2.เก้าอี้
3.ขวดน้ำหอม
(ในวันแข่งแต่ละทีมจับสลากสุ่มหัวข้อเพื่อใช้ในการแข่งขัน)

Webpage ทุกประเภท กำหนดไว้ 3 หัวข้อคือ
1.อาเซียน
2.เศรษฐกิจพอเพียง
3.อาหารไทย
(ในวันแข่งแต่ละทีมจับสลากสุ่มหัวข้อเพื่อใช้ในการแข่งขัน)

การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ให้แต่ละทีมเตรียมอุปกรณ์ดังนี้
1.คอมพิวเตอร์
2.ปลั๊กไฟ
3.สายแลน
4.อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ เช่น ไขควง
5.ลง OS windows 7<br>
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขันทั้งหมด (ยกเว้น รายการการค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3) OS คือ windows xp Office เป็น 2010 EN/TH (ทั้งสองภาษานะครับ)
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 23:31 น.
แจ้งหัวข้อแข่งขัน ระดับเขต กิจกรรมการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน
1. เรื่องสวนสัตว์
2. เรื่องธรรมชาติรอบตัว
การสร้างภาพด้วยฉีกตัดปะภาพ
1. เรื่องธรรมชาติแสนสวย
2. เศรษฐกิจพอเพียง
3. โรงเรียนที่ฉันรัก
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17:09 น.
กำหนดการลงทะเบียนเข้าแข่งขันแต่ละโรงเรียน
กำหนดการลงทะเบียนเข้าแข่งขันแต่ละโรงเรียน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พ.ย. 55 เที่ยงวัน
วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19:51 น.
ขอให้เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มทั้ง 14 กลุ่มตรวจสอบข้อมูลทีมการแข่งขัน
ขอให้เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มทั้ง 14 กลุ่มตรวจสอบข้อมูลทีมการแข่งขันให้คงไว้เฉพาะทีมที่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มจริงๆ สำหรับข้อมูลที่ได้ทดสอบการกรอกข้อมูลขอให้ลบให้เรียบร้อย
วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 07:45 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 94
จำนวนทีม 1,375
จำนวนนักเรียน 3,187
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,969
จำนวนกรรมการ 944
ครู+นักเรียน 5,156
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,100
ประกาศผลแล้ว 199/319 (62.38%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ