หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 71 50 73.53% 10 14.71% 5 7.35% 3 4.41% 68
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 52 34 66.67% 11 21.57% 2 3.92% 4 7.84% 51
3 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 52 34 69.39% 8 16.33% 2 4.08% 5 10.2% 49
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 53 28 54.9% 10 19.61% 5 9.8% 8 15.69% 51
5 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 41 24 58.54% 6 14.63% 7 17.07% 4 9.76% 41
6 โรงเรียนบ้านหนองรี 33 23 69.7% 6 18.18% 3 9.09% 1 3.03% 33
7 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 38 22 57.89% 6 15.79% 8 21.05% 2 5.26% 38
8 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 36 22 66.67% 6 18.18% 0 0% 5 15.15% 33
9 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 36 21 58.33% 10 27.78% 3 8.33% 2 5.56% 36
10 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 36 21 65.63% 5 15.63% 4 12.5% 2 6.25% 32
11 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 51 20 40% 19 38% 7 14% 4 8% 50
12 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 34 20 58.82% 7 20.59% 2 5.88% 5 14.71% 34
13 โรงเรียนบ้านหลังเขา 29 19 67.86% 3 10.71% 2 7.14% 4 14.29% 28
14 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 25 18 72% 4 16% 3 12% 0 0% 25
15 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 24 17 73.91% 6 26.09% 0 0% 0 0% 23
16 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 29 16 55.17% 8 27.59% 3 10.34% 2 6.9% 29
17 โรงเรียนบ้านสามยอด 46 14 35.9% 11 28.21% 5 12.82% 9 23.08% 39
18 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 28 14 51.85% 6 22.22% 3 11.11% 4 14.81% 27
19 โรงเรียนบ้านยางสูง 26 14 58.33% 6 25% 3 12.5% 1 4.17% 24
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 23 14 63.64% 5 22.73% 2 9.09% 1 4.55% 22
21 โรงเรียนบ้านหนองขอน 20 14 70% 3 15% 3 15% 0 0% 20
22 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 21 13 68.42% 3 15.79% 1 5.26% 2 10.53% 19
23 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 33 12 37.5% 8 25% 5 15.63% 7 21.88% 32
24 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 25 12 54.55% 8 36.36% 2 9.09% 0 0% 22
25 โรงเรียนบ้านลําอีซู 18 12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 0 0% 18
26 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 27 11 42.31% 6 23.08% 5 19.23% 4 15.38% 26
27 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 26 9 36% 10 40% 3 12% 3 12% 25
28 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 19 9 47.37% 8 42.11% 2 10.53% 0 0% 19
29 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
30 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 19 8 44.44% 3 16.67% 2 11.11% 5 27.78% 18
31 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
32 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 22 6 27.27% 9 40.91% 3 13.64% 4 18.18% 22
33 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 16 6 37.5% 7 43.75% 3 18.75% 0 0% 16
34 โรงเรียนบ้านหนองโสน 13 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 3 25% 12
35 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 13 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
37 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 9 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 10 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
40 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
41 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
42 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านหนองจั่น 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
45 โรงเรียนบ้านโป่งไหม 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 11 4 40% 1 10% 2 20% 3 30% 10
47 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
48 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
50 โรงเรียนบ้านพุรวก 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
51 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านพุพรหม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 12 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
55 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
56 โรงเรียนประชาพัฒนา 8 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
57 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
58 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
60 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านพยอมงาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 7 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
63 โรงเรียนบ้านหนองผือ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 7 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนบ้านหนองหมู 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านวังด้ง 9 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนบ้านพุบอน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
71 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านท่าว้า 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
74 โรงเรียนบ้านหนองแกใน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
75 โรงเรียนบ้านพรหมณี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านรางพยอม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านรางขาม 9 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
78 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
80 โรงเรียนเสรี-สมใจ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
81 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
83 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
85 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
87 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านเขาแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านบะลังกา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านเขามุสิ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
93 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]