เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
17 พ.ย. 2555
18 พ.ย. 2555
19 พ.ย. 2555
20 พ.ย. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
   
 

ขณะนี้ระบบได้ทำการปิดรับการลงทะเบียนครูผู้สอน และนักเรียนแล้ว ขอความกรุณาแต่ละโรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวของครูผู้สอน และนักเรียนของโรงเรียนท่าน โดยใช้username และpasswordเดิมได้ ในระบบจะมีวิธีการพิมพ์เกียรติบัตรให้ศึกษา หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ค่ะ

 
  กิจกรรมการแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ (นักเรียนที่มีความลกพร่องทางการเห็น) ประเภททีม 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในกรณีที่ส่งแข่งขันมากกว่า 1 ทีม ให้ลงทะเบียนในระบบ 1 ทีม ส่วนทีมที่เหลือให้ส่งรายชื่อนักเรียนมายั ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่  
  ประชุมคณะทำงานการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่62 กลุ่มการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 และกลุ่ม6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 255 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.-15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 นี้  
 

เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)

1. การศึกษาพิเศษ ภาคกลาง และตะวันออก http://art62.sillapa.net/ss-rayong62
2. การศึกษาพิเศษ ภาคอีสาน http://art62.sillapa.net/ss-esan62
3. การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ http://art62.sillapa.net/ss-north62
4. การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ http://art62.sillapa.net/ss-phuket62
 
 

เปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคของการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 โดยใช้username และ password ที่ทางเจ้าภาพจัดส่งให้

หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาการเข้าระบบกรุณาติดต่อ : นางสาวกวีกานต์ ศิริลา (ครูแจ้) 084-8857746นางสาวพรธิดา ถิระวัฒน์ (ครูพลอย) 085-6270601

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:44 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 14
จำนวนทีม 552
จำนวนนักเรียน 1,017
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 679
จำนวนกรรมการ 588
ครู+นักเรียน 1,696
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,284
ประกาศผลแล้ว 190/202 (94.06%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ