หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000001 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 56 87 62
2 000002 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 38 95 51
3 000003 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 49 131 71
4 000004 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 89 140 111
5 000005 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 38 94 60
6 000006 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 28 41 29
7 000007 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 22 28 23
8 000008 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 12 16 13
9 000009 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 50 104 69
10 000010 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 20 32 27
11 000011 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 28 56 29
12 000012 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 57 87 67
13 000014 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 43 68 42
14 000015 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 22 37 22
รวม 552 1016 676
1692

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]