หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000052 1.100 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
2 000054 1.100 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
3 000053 1.200 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
4 000055 2.100 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
5 000057 2.200 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]