เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

 
การลงทะเบียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.
สพป.บึงกาฬ แจ้งแนวทางในการจัดการระบบข้อมูลลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 1. วันที่ 30 กันยายน 2557 (เวลา 24.00 น.) admin จะทำการดึงฐานข้อมูลผลการแข่งขันลำดับที่ 1 ของแต่ละกิจกรรม ของแต่ละกลุ่มโรงเรียน เข้าสู่ระบบการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (http://esan64.sillapa.net/sp-bkn1/) 2. วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มที่จะเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตรวจสอบกิจกรรม ชื่อนักเรียน ชื่อครูผู้ฝึกสอน ให้ครบถ้วน ถูกต้องด้วย ในกรณีที่ไม่ครบถ้วน/ตกหล่น ให้ log in เข้าสู่ระบบด้วย username/password เดิม เพื่อเข้าไปลงทะเบียนเพิ่ม 3. กิจกรรมในระดับขยายโอกาสทางการศึกษา (ม.1-3) ในแต่ละกลุ่มให้ส่งทีมเข้าแข่งขัน จำนวน 2 ทีม คือ ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ สำหรับทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ขอให้ log in เข้าสู่ระบบ เพื่อไปลงทะเบียนเพิ่มเติม 4. วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ปิดระบบการลงทะเบียนและแก้ไข จึงขอให้ครูผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 5. ในกรณีที่ไม่สามารถ log in ได้ ขอให้ประสาน admin ระดับ สพป.
วันเสาร์ ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 13:56 น.
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
กลุ่มโรงเรียนใดที่มีความประสงค์ให้ admin ระดับ สพป.เข้าร่วมประชุม หรือทำความเข้าใจโปรดแจ้งไปที่ 08 0461 9453 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
วันเสาร์ ที่ 06 กันยายน 2557 เวลา 22:29 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 07 กรกฎาคม 2557 เวลา 18:01 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 252
จำนวนทีม 0
จำนวนนักเรียน 0
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 0
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 0
ครู+นักเรียน+กรรมการ 0
ประกาศผลแล้ว 0/254 (0.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ