หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
-
-
2 000263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
-
-
3 000265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
-
4 000268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
-
-
5 000269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
-
-
6 000271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
-
-
7 000721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
-
-
8 000300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
-
-
9 000307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
-
-
10 000308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
-
-
11 000309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
-
-
12 000310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
-
-
13 000311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
-
-
14 000312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
-
-
15 000313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]