หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000001 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 72 166 102
2 000002 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 46 127 81
3 000003 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 49 130 71
4 000004 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 44 83 63
5 000005 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 48 122 82
6 000006 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 26 59 29
7 000007 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 68 143 95
8 000008 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 37 88 61
9 000009 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 39 105 67
10 000010 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 44 77 58
11 000011 โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 14 28 19
12 000012 โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 31 54 36
13 000013 โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 9 12 9
รวม 527 1194 773
1967

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]