หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000709 11.111 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 10
2 000710 11.112 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 6
3 000711 11.121 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 5
4 000712 11.122 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 4
5 000713 11.131 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวพิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 12
6 000714 11.132 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวพิน ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 6
7 000715 11.141 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 9
8 000716 11.142 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวแคน ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 6
9 000717 11.210 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 ทีม 30 คน/ครู 4 คน 5
10 000718 11.220 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 ทีม 30 คน/ครู 4 คน 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน ศน.มีญช์มนัส สลางสิงห์, ศน.สุกัญญา ศรีนนท์, อ.รัฐพล แสนเมือง
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]