หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.รอ. 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุม 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น1 9 พ.ย. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
-
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น2 ห้อง 1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 3 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ห้องสมุด 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ห้องสมุด 9 พ.ย. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
-
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น1 ห้อง 1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุม 9 พ.ย. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
-
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุม 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุม 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุม 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน ศน.มีญช์มนัส สลางสิงห์, ศน.สุกัญญา ศรีนนท์, อ.รัฐพล แสนเมือง
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]