หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.รอ. 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000709 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00 ลายตามถนัด ให้เลือกบรรเลง 1 ลาย และส่งโน๊ตเพลงให้คณะกรรมการก่อนการแสดง
2 000710 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00
-
3 000711 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00 ลายตามถนัด ให้เลือกบรรเลง 1 ลาย และส่งโน๊ตเพลงให้คณะกรรมการก่อนการแสดง
4 000712 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00 ลายตามถนัด ให้เลือกบรรเลง 1 ลาย และส่งโน๊ตเพลงให้คณะกรรมการก่อนการแสดง
5 000713 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวพิน ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00 ลายตามถนัด ให้เลือกบรรเลง 1 ลาย และส่งโน๊ตเพลงให้คณะกรรมการก่อนการแสดง
6 000714 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวพิน ม.1-ม.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00 ลายตามถนัด ให้เลือกบรรเลง 1 ลาย และส่งโน๊ตเพลงให้คณะกรรมการก่อนการแสดง
7 000715 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00 ลายตามถนัด ให้เลือกบรรเลง 1 ลาย และส่งโน๊ตเพลงให้คณะกรรมการก่อนการแสดง
8 000716 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวแคน ม.1-ม.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00 ลายตามถนัด ให้เลือกบรรเลง 1 ลาย และส่งโน๊ตเพลงให้คณะกรรมการก่อนการแสดง
9 000717 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00 ลายตามถนัด ให้เลือกบรรเลง 1 ลาย และส่งโน๊ตเพลงให้คณะกรรมการก่อนการแสดง
10 000718 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00 ลายตามถนัด ให้เลือกบรรเลง 1 ลาย และส่งโน๊ตเพลงให้คณะกรรมการก่อนการแสดง


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน ศน.มีญช์มนัส สลางสิงห์, ศน.สุกัญญา ศรีนนท์, อ.รัฐพล แสนเมือง
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]