หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.รอ. 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง 1 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง 2 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง 3 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคารICT ชั้นล่าง 8 พ.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ภายในเต็นท์หน้าอาคารICT 8 พ.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ภายในเต็นท์หน้าห้องสมุด 8 พ.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคารห้องสมุด 8 พ.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคารห้องสมุด 8 พ.ย. 2555 13.00น.เป็นต้นไป
-
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ห้องประชุมสำนักงานชั้นล่าง 8 พ.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
-
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีสวนป่า 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมเมืองสุวรรณภูมิ 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมเมืองสุวรรณภูมิ 8 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
-
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น2 ห้องที่1 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น2 ห้องที่ 2 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น2 ห้องที่ 3 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้นล่าง ห้องที่1 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้นล่าง ห้องที่ 2 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้นล่าง ห้องที่ 3 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้นล่าง ห้องที่1 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้นล่าง ห้องที่2 9 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน ศน.มีญช์มนัส สลางสิงห์, ศน.สุกัญญา ศรีนนท์, อ.รัฐพล แสนเมือง
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]