หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.รอ. 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น ห้อง ป.5/3 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 4 ห้อง ห้อง ป.5/4 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมโรงเรียน 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00 นำโต๊ะ และอุปกรณ์มาเอง และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00 นำโต๊ะ และอุปกรณ์มาเอง และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ถนนทิศตะวันออก 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00 นำโต๊ะ และอุปกรณ์มาเอง และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ โรงรถ(ทิศเหนือ) 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00 นำโต๊ะ และอุปกรณ์มาเอง และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุมโรงเรียนเมืองหม่สุวรรณภูมิ 8 พ.ย. 2555 09.00-13.00
-
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุมโรงเรียนเมืองหม่สุวรรณภูมิ 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00 ภาคบ่าย
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ โรงรถ(ทิศใต้) 8 พ.ย. 2555 09.00-13.00 นำโต๊ะ และอุปกรณ์มาเอง และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ โรงรถ(ทิศใต้) 8 พ.ย. 2555 12.00-16.00 ภาคบ่าย นำโต๊ะ และอุปกรณ์มาเอง และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สนามตะกร้อทิศตะวันออก 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สนามฟุตบอล (ลงทะเบียนศาลาไทย) 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สนามฟุตบอล (ลงทะเบียนศาลาไทย) 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ถนนหลังศาลาไทย (ลงทะเบียนศาลาไทย) 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ถนนหลังศาลาไทย (ลงทะเบียนศาลาไทย) 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน ศน.มีญช์มนัส สลางสิงห์, ศน.สุกัญญา ศรีนนท์, อ.รัฐพล แสนเมือง
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]