หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปัตตานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านยะรัง 21 14 66.67% 5 23.81% 2 9.52% 0 0% 21
2 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 22 14 66.67% 5 23.81% 1 4.76% 1 4.76% 21
3 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 30 14 66.67% 2 9.52% 4 19.05% 1 4.76% 21
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 22 12 66.67% 3 16.67% 2 11.11% 1 5.56% 18
5 โรงเรียนบ้านวังกว้าง 27 12 57.14% 1 4.76% 6 28.57% 2 9.52% 21
6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 17 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
7 โรงเรียนบ้านศาลาสอง 14 10 83.33% 0 0% 1 8.33% 1 8.33% 12
8 โรงเรียนบ้านประจัน 17 9 60% 2 13.33% 4 26.67% 0 0% 15
9 โรงเรียนต้นพิกุล 10 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
10 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 18 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
11 โรงเรียนวัดนาประดู่ 14 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
12 โรงเรียนวัดภมรคติวัน 14 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
13 โรงเรียนบ้านควนลังงา 25 6 31.58% 7 36.84% 5 26.32% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 14 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
15 โรงเรียนบ้านถนน 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
16 โรงเรียนตลาดปรีกี 13 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
17 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 8 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
18 โรงเรียนบ้านบาเงง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
19 โรงเรียนบ้านสิเดะ 11 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
20 โรงเรียนบ้านเขาวัง 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
21 โรงเรียนบ้านเกาะจัน 11 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
22 โรงเรียนบ้านกูวิง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
23 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
24 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
25 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 19 4 36.36% 0 0% 4 36.36% 3 27.27% 11
26 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 11 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
27 โรงเรียนบ้านน้ำใส 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
28 โรงเรียนบ้านสามยอด 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
29 โรงเรียนบ้านราวอ 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
30 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
31 โรงเรียนบ้านควนโนรี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
32 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
33 โรงเรียนวัดมะกรูด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
34 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
35 โรงเรียนบ้านตรัง 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
36 โรงเรียนวัดทรายขาว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
37 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
38 โรงเรียนวัดสุนทรวารี 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
39 โรงเรียนบ้านสายชล 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนบ้านชะเมา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
41 โรงเรียนวัดนิคมสถิต 8 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
42 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนบ้านปานัน 8 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
44 โรงเรียนบ้านคลองหิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
45 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
46 โรงเรียนบ้านป่าบอน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
47 โรงเรียนบ้านปาลัส 11 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
48 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
49 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
50 โรงเรียนบ้านละหารยามู 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
51 โรงเรียนบ้านกระหวะ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
52 โรงเรียนบ้านตันหยง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
54 โรงเรียนบ้านต้นโตนด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านคูระ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านโผงโผง 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านปลักปรือ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
59 โรงเรียนบ้านระแว้ง 7 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
60 โรงเรียนกรือเซะ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนบ้านควนลาแม 7 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
62 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านบากง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 7 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านบินยา 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
68 โรงเรียนวัดบุพนิมิต 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
69 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนบ้านบูดน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนบ้านสายชล(กูแบสิรา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนบ้านอินทนิล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนวัดธนาภิมุข 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 12 0 0% 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 8
77 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านมะหุด 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
79 โรงเรียนบ้านล้อแตก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนวัดเกาะหวาย 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
81 โรงเรียนบ้านดูวา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
82 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
83 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านคลองช้าง (มายอ) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านต้นแซะ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านบราโอ(สาขากูนิง) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านแขนท้าว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านกระเสาะ 4 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
89 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
90 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านบราโอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]