หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000046 โรงเรียนกรือเซะ 4 6 5
2 000044 โรงเรียนคางา 0 0 0
3 000107 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 8 21 8
4 000058 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 4 9 7
5 000026 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 30 61 41
6 000056 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 3 5 4
7 000083 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 5 7 5
8 000111 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 18 40 20
9 000108 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 5 13 6
10 000047 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 11 18 13
11 000080 โรงเรียนตลาดปรีกี 13 35 19
12 000057 โรงเรียนต้นพิกุล 10 25 16
13 000106 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 19 34 22
14 000091 โรงเรียนบ้านกระหวะ 3 7 4
15 000064 โรงเรียนบ้านกระเสาะ 4 5 4
16 000060 โรงเรียนบ้านกระโด 0 0 0
17 000054 โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ 0 0 0
18 000087 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 0 0 0
19 000075 โรงเรียนบ้านกูวิง 7 30 12
20 000005 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 12 23 18
21 000068 โรงเรียนบ้านคลองช้าง (มายอ) 1 3 1
22 000037 โรงเรียนบ้านคลองทราย 0 0 0
23 000015 โรงเรียนบ้านคลองหิน 3 9 5
24 000023 โรงเรียนบ้านควนประ 0 0 0
25 000079 โรงเรียนบ้านควนลังงา 25 70 39
26 000008 โรงเรียนบ้านควนลาแม 7 12 6
27 000072 โรงเรียนบ้านควนหยี 0 0 0
28 000096 โรงเรียนบ้านควนแตน 0 0 0
29 000019 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 8 20 16
30 000025 โรงเรียนบ้านควนโนรี 4 6 5
31 000042 โรงเรียนบ้านคูระ 4 17 7
32 000011 โรงเรียนบ้านชะเมา 5 18 10
33 000095 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 3 5 3
34 000081 โรงเรียนบ้านดูวา 2 6 3
35 000090 โรงเรียนบ้านด่าน 0 0 0
36 000070 โรงเรียนบ้านตรัง 6 13 7
37 000038 โรงเรียนบ้านตันหยง 2 18 4
38 000009 โรงเรียนบ้านตุปะ 0 0 0
39 000045 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 2 3 3
40 000109 โรงเรียนบ้านต้นแซะ 3 5 4
41 000028 โรงเรียนบ้านต้นโตนด 2 4 4
42 000088 โรงเรียนบ้านถนน 10 31 19
43 000097 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 5 9 8
44 000102 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 3 12 6
45 000104 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 4 5 5
46 000105 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 1 1 1
47 000098 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 4 17 9
48 000013 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 2 2 2
49 000022 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 7 22 13
50 000092 โรงเรียนบ้านน้ำใส 8 13 11
51 000051 โรงเรียนบ้านบราโอ 1 1 1
52 000055 โรงเรียนบ้านบราโอ(สาขากูนิง) 1 3 1
53 000061 โรงเรียนบ้านบากง 3 12 6
54 000077 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 7 15 8
55 000085 โรงเรียนบ้านบาละแต 0 0 0
56 000012 โรงเรียนบ้านบาเงง 6 23 11
57 000074 โรงเรียนบ้านบาโง 0 0 0
58 000010 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง 0 0 0
59 000050 โรงเรียนบ้านบินยา 3 11 3
60 000073 โรงเรียนบ้านบูดน 2 6 3
61 000089 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 1 1 1
62 000059 โรงเรียนบ้านประจัน 17 50 29
63 000040 โรงเรียนบ้านปลักปรือ 5 9 7
64 000078 โรงเรียนบ้านปานัน 8 13 8
65 000086 โรงเรียนบ้านปาลัส 11 17 16
66 000103 โรงเรียนบ้านป่าบอน 4 29 8
67 000024 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 3 4 4
68 000063 โรงเรียนบ้านมะหุด 4 7 4
69 000033 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 22 65 40
70 000041 โรงเรียนบ้านยะรัง 21 66 29
71 000014 โรงเรียนบ้านยางแดง 1 1 1
72 000043 โรงเรียนบ้านระแว้ง 7 17 13
73 000093 โรงเรียนบ้านราวอ 7 16 7
74 000112 โรงเรียนบ้านละหารยามู 4 6 4
75 000065 โรงเรียนบ้านลางสาด 0 0 0
76 000018 โรงเรียนบ้านล้อแตก 3 10 5
77 000027 โรงเรียนบ้านวังกว้าง 27 54 35
78 000062 โรงเรียนบ้านศาลาสอง 14 31 20
79 000076 โรงเรียนบ้านสมาหอ 0 0 0
80 000082 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 4 27 10
81 000094 โรงเรียนบ้านสามยอด 8 14 11
82 000113 โรงเรียนบ้านสายชล 6 25 12
83 000116 โรงเรียนบ้านสายชล(กูแบสิรา) 1 1 1
84 000049 โรงเรียนบ้านสิเดะ 11 23 14
85 000053 โรงเรียนบ้านอาโห 0 0 0
86 000115 โรงเรียนบ้านอินทนิล 1 3 1
87 000052 โรงเรียนบ้านอีบุ๊ 0 0 0
88 000067 โรงเรียนบ้านเกาะจัน 11 20 11
89 000036 โรงเรียนบ้านเกาะตา 0 0 0
90 000071 โรงเรียนบ้านเขาวัง 8 20 12
91 000084 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน 2 4 3
92 000066 โรงเรียนบ้านแขนท้าว 1 2 2
93 000114 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 3 10 3
94 000101 โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ 0 0 0
95 000031 โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 2 7 4
96 000001 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 17 45 25
97 000017 โรงเรียนบ้านโผงโผง 5 16 9
98 000007 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 14 41 18
99 000029 โรงเรียนวัดทรายขาว 4 5 5
100 000020 โรงเรียนวัดธนาภิมุข 2 4 2
101 000021 โรงเรียนวัดนาประดู่ 14 39 18
102 000016 โรงเรียนวัดนิคมสถิต 8 12 8
103 000100 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1 1 1
104 000035 โรงเรียนวัดบุพนิมิต 4 4 4
105 000032 โรงเรียนวัดป่าสวย 0 0 0
106 000006 โรงเรียนวัดภมรคติวัน 14 24 19
107 000004 โรงเรียนวัดมะกรูด 4 8 4
108 000099 โรงเรียนวัดสุนทรวารี 4 6 6
109 000039 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 1 8 3
110 000048 โรงเรียนวัดเกาะหวาย 3 10 5
111 000117 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา 0 0 0
112 000034 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 4 8 5
113 000110 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 22 48 22
รวม 638 1562 897
2459

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]