หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ptn2

ผลการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

 

000001 ภาษาไทย

1.  000030 การอ่าน ป.1-ป.3 2.  000031 การอ่าน ป.4-ป.6
3.  000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 4.  000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
5.  000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 6.  000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
7.  000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 8.  000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
9.  000520 หนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 10.  000521 หนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
11.  000522 เล่านิทานพื้นบ้าน ป.1-ป.3 12.  000523 เล่านิทานพื้นบ้าน ป.4-ป.6
13.  000524 เล่านิทานพื้นบ้าน ม.1-ม.3

000002 คณิตศาสตร์

1. 000122 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2. 000123 การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3. 000124 การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4.  000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
5.  000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6.  000129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
7.  000130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 8. 000132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
9.  000133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10. 000134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

000003 วิทยาศาสตร์

1.  000086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 2.  000085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
3.  000093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 4.  000094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
5.  000090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 6.  000091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

000004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 2.  000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
3.  000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 4.  000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
5.  000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 6.  000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
7.  000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 8.  000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6
9.  000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3

000005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 2.  000390 แอโรบิก ม.1-ม.3
3.  000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 4.  000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
5. 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 6. 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

000006 ศิลปะ

1.  000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 2.  000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
3.  000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 4.  000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
5.  000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 6.  000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7.  000307 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 8.  000308 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
9.  000309 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 10.  000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
11.  000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 12.  000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
13.  000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 14.  000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
15. 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 16.  000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
17. 000357 ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 18.  000360 ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
19. 000364 ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 20.  000368 ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
21. 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 22.  000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
23. 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 24.  000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
25.  000376 รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 26. 000377 รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
27.  000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

000008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 2.  000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
3.  000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 4. 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
5.  000012 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง-พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 6.  000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
7.  000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 8.  000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
9.  000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 10. 000525 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
11. 000526 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ม.1-ม.3 12.  000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
13.  000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 14. 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
15.  000048 การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) ป.4-ป.6 16.  000050 การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) ม.1-ม.3
17.  000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 18.  000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
19.  000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 20.  000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
21.  000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 22.  000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
23.  000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 24. 000527 การแข่งขันเกมเพื่อการศึกษาอาเซียน(Sea journey) ป.4-ป.6

000009 ภาษาต่างประเทศ

1.  000055 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3 2.  000056 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6
3. 000057 กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3 4.  000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
5.  000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 6.  000060 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-ป.6
7. 000061 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-ม.3 8. 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
9.  000606 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromp Speech) ป.1-ป.3 10.  000607 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromp Speech) ป.4-ป.6

000010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 2.  000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
3.  000062 กิจกรรมจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3

000013 ปฐมวัย

1.  000517 การเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อ ปฐมวัย 2.  000518 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
3.  000519 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]