หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000055 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคาร 2 ชั้น ห้อง ห้องสมุด 25 ส.ค. 2555 09.00-10.30
-
2 000056 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคาร 2 ชั้น ห้อง ห้องสมุด 25 ส.ค. 2555 10.30-12.00
-
3 000057 กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคาร 2 ชั้น ห้อง ห้องสมุด 25 ส.ค. 2555 13.00-15.00
-
5 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
6 000060 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคาร 2 ชั้น ห้อง ป.3 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
7 000061 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
8 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
9 000606 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromp Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคารเอนกประสงค์* 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
10 000607 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromp Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคารเอนกประสงค์* 25 ส.ค. 2555 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]