หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ เต้นท์ในสวนยาง 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ เต้นท์ในสวนยาง 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคารอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคารอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
7 000307 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ เต้นท์ในสวนยาง 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
8 000308 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ เต้นท์ในสวนยาง 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
9 000309 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
10 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคารโรงอาหาร 1 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
11 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคารโรงอาหาร 2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
12 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
13 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคารอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 10.30-12.00
-
14 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคารอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 10.30-12.00
-
15 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ อาคารเอนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
16 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ อาคารเอนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
17 000357 ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคารอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 13.00-16.00
-
18 000360 ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคารอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 13.00-16.00
-
19 000364 ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ อาคารเอนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
20 000368 ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ อาคารเอนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
21 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคารอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-10.30
-
22 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคารอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-10.30
-
23 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ อาคารเอนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
24 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ อาคารเอนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
25 000376 รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ หอประชุมร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
26 000377 รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ หอประชุมร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-
27 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ หอประชุมร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]