หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ptn2

ผลการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

 

000008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 2.  000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
3.  000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 4. 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
5.  000012 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง-พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 6.  000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
7.  000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 8.  000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
9.  000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 10. 000525 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
11. 000526 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ม.1-ม.3 12.  000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
13.  000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 14. 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
15.  000048 การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) ป.4-ป.6 16.  000050 การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) ม.1-ม.3
17.  000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 18.  000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
19.  000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 20.  000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
21.  000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 22.  000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
23.  000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 24. 000527 การแข่งขันเกมเพื่อการศึกษาอาเซียน(Sea journey) ป.4-ป.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]