หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000035 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 16 52 26
2 000036 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห 3 4 3
3 000106 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 6 29 11
4 000093 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 15 43 27
5 000001 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 2 5 4
6 000032 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 13 25 21
7 000033 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก สาขาวัดราษฎร์บูรณะ 1 0 0
8 000154 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 16 33 18
9 000088 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 18 46 29
10 000101 โรงเรียนบึงสีไฟ 0 0 0
11 000078 โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 11 18 15
12 000077 โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศสาขาบ้านหนองต้นพลวง 0 0 0
13 000079 โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 0 0 0
14 000151 โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 7 11 10
15 000112 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1 1 1
16 000130 โรงเรียนบ้านดงหวาย 1 1 1
17 000156 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 12 21 15
18 000069 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 0 0 0
19 000075 โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 2 2 2
20 000164 โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 0 0 0
21 000073 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 3 9 6
22 000140 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 13 30 19
23 000149 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 9 19 10
24 000072 โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 0 0 0
25 000115 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 7 38 15
26 000103 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 18 35 26
27 000066 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 21 47 25
28 000158 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 11 19 15
29 000084 โรงเรียนบ้านนิคม 6 23 8
30 000129 โรงเรียนบ้านน้อย 0 0 0
31 000095 โรงเรียนบ้านบัวยาง 3 3 3
32 000013 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 6 22 12
33 000062 โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 32 57 46
34 000030 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 1 1 1
35 000081 โรงเรียนบ้านปลวกสูง 12 28 17
36 000076 โรงเรียนบ้านปากดง 0 0 0
37 000058 โรงเรียนบ้านป่าแซง 2 4 3
38 000059 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 19 30 21
39 000087 โรงเรียนบ้านมาบฝาง 0 0 0
40 000016 โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 7 16 9
41 000039 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 8 14 9
42 000086 โรงเรียนบ้านยางตะพาย 6 11 8
43 000100 โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง 0 0 0
44 000152 โรงเรียนบ้านยางสามต้น 24 42 28
45 000155 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับ 3 18 6
46 000089 โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 3 4 4
47 000040 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 8 16 9
48 000044 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วย 2 2 2
49 000047 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 8 21 13
50 000045 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) สาขาบ้านเนินยุ้ง 0 0 0
51 000124 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 10 14 13
52 000127 โรงเรียนบ้านวังทับยา 0 0 0
53 000068 โรงเรียนบ้านวังทับไทร 11 17 14
54 000067 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 34 71 36
55 000034 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 3 11 3
56 000094 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 14 27 18
57 000005 โรงเรียนบ้านสวนแตง 9 29 18
58 000128 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 14 39 17
59 000071 โรงเรียนบ้านสายดินแดง 1 1 1
60 000060 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 25 59 44
61 000157 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 3 9 6
62 000085 โรงเรียนบ้านหนองขาว 23 47 28
63 000017 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 5 8 5
64 000063 โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 0 0 0
65 000064 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 9 20 9
66 000113 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 8 16 8
67 000049 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 6 31 11
68 000150 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 8 17 13
69 000148 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ 2 2 2
70 000161 โรงเรียนบ้านหนองพง 19 39 28
71 000160 โรงเรียนบ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 0 0 0
72 000153 โรงเรียนบ้านหนองพระ 42 104 45
73 000091 โรงเรียนบ้านหนองริ้น 5 9 7
74 000070 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 2 2 2
75 000015 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 32 62 32
76 000065 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1 2 1
77 000025 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 28 87 49
78 000083 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 8 14 9
79 000057 โรงเรียนบ้านหนองโสน 7 28 12
80 000026 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 0 0 0
81 000134 โรงเรียนบ้านหัวดง 11 23 18
82 000135 โรงเรียนบ้านหัวดง สาขาวัดเขาพระ 1 2 2
83 000162 โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 5 7 6
84 000165 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 11 11 11
85 000166 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 32 68 35
86 000042 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1 2 1
87 000043 โรงเรียนบ้านเนินพลวง 0 0 0
88 000014 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 17 36 22
89 000132 โรงเรียนบ้านเนินยาว 0 0 0
90 000119 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 16 36 27
91 000090 โรงเรียนบ้านโนนทอง 8 18 13
92 000050 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 7 15 10
93 000029 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 5 11 8
94 000031 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน 0 0 0
95 000027 โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 5 16 7
96 000108 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 10 21 15
97 000061 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 7 11 8
98 000169 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 0 0 0
99 000097 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 9 18 14
100 000121 โรงเรียนวัดขนุน 0 0 0
101 000004 โรงเรียนวัดคลองโนน 17 21 17
102 000006 โรงเรียนวัดฆะมัง 6 39 9
103 000048 โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 4 5 5
104 000009 โรงเรียนวัดดงกลาง 23 70 40
105 000002 โรงเรียนวัดดงชะพลู 2 2 2
106 000008 โรงเรียนวัดดงป่าคำ 0 0 0
107 000118 โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 0 0 0
108 000141 โรงเรียนวัดตากแดด 0 0 0
109 000122 โรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126) 8 12 11
110 000028 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 18 33 27
111 000133 โรงเรียนวัดน้ำโจนเหนือ 0 0 0
112 000080 โรงเรียนวัดบ้านนา 1 2 1
113 000107 โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 4 8 5
114 000020 โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 3 6 5
115 000168 โรงเรียนวัดบ้านวังไร่ 1 3 2
116 000046 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 3 5 4
117 000019 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 34 80 56
118 000052 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 15 31 15
119 000116 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 39 80 40
120 000117 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สาขาบ้านสระสาลี 0 0 0
121 000167 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 0 0 0
122 000111 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 7 12 9
123 000110 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 17 34 27
124 000055 โรงเรียนวัดรายชะโด 1 2 1
125 000051 โรงเรียนวัดรายชะโด สาขาบ้านวังลูกช้าง 1 1 1
126 000136 โรงเรียนวัดลำชะล่า 3 5 4
127 000092 โรงเรียนวัดวังตะขบ 3 7 4
128 000102 โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 6 9 8
129 000011 โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ 6 10 8
130 000053 โรงเรียนวัดวังแดง 1 1 1
131 000037 โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 7 16 6
132 000024 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 29 62 31
133 000007 โรงเรียนวัดสามขา 3 6 3
134 000125 โรงเรียนวัดหงษ์ 4 4 4
135 000143 โรงเรียนวัดหนองจิกเภา 4 8 6
136 000137 โรงเรียนวัดหนองนาดำ 15 19 16
137 000145 โรงเรียนวัดหนองปล้อง 5 7 5
138 000147 โรงเรียนวัดหนองปล้อง สาขาบ้านพนมกาว 0 0 0
139 000144 โรงเรียนวัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพ 215) 2 6 2
140 000022 โรงเรียนวัดหนองหลวง 25 57 36
141 000096 โรงเรียนวัดหนองหลุม 1 2 1
142 000109 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 20 40 24
143 000131 โรงเรียนวัดหนองไผ่ สาขาบ้านดงสว่าง 0 0 0
144 000123 โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 7 22 11
145 000023 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 2 3 2
146 000012 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 0 0 0
147 000120 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) 8 11 11
148 000038 โรงเรียนวัดเนินปอ 5 8 7
149 000159 โรงเรียนวัดเนินพยอม 3 24 12
150 000114 โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 3 9 6
151 000099 โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 6 11 8
152 000082 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 9 19 9
153 000126 โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 8 9 9
154 000056 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 0 0 0
155 000146 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 6 8 6
156 000018 โรงเรียนวัดใหม่แสงมรกต 3 5 4
157 000021 โรงเรียนวัดไผ่รอบ 3 6 5
158 000041 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 13 37 23
159 000104 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 61 131 88
160 000098 โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 3 14 3
161 000138 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 29 95 43
162 000142 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สาขาบ้านบุ่งมะกรูด-วังพลับ 0 0 0
163 000074 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 44 86 65
164 000054 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 4 7 6
165 000105 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 3 11 3
166 000163 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 18 29 26
167 000139 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 35 56 34
168 000173 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 8 19 8
169 000171 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 0 0 0
170 000172 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 7 22 7
171 000174 โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ 6 39 9
172 000175 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 34 97 44
173 000170 โรงเรียนอนุบาลวชิร 63 113 79
174 000176 โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์ 0 0 0
175 000179 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
176 000178 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง 0 0 0
177 000177 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 56 146 64
178 000180 โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ 0 0 0
179 000181 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 0 0 0
รวม 1615 3602 2154
5756

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]