หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ห้องเรียน 1 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ห้องเรียน 2 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ห้องเรียน 3 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ หอประชุม 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ หอประชุม 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารบุนนาค ชั้น 1 (ห้อง 1) 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารบุนนาค ชั้น 1 (ห้อง 2) 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ห้องเรียน 4 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ห้องเรียน 5 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ห้องเรียน 4 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]