หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
-
00.00-00.00 รายการนี้จัดการแข่งขันไปแล้ว
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
-
00.00-00.00 รายการนี้จัดการแข่งขันไปแล้ว
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
-
00.00-00.00 รายการนี้จัดการแข่งขันไปแล้ว
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 4 ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ศน.ถวิล หวังกุ่ม โทร.0822918324 , ศน.เบญจมาศ ทองศรี โทร.081-0409408
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 4 ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 13.00-16.30 ศน.ถวิล หวังกุ่ม โทร.0822918324 , ศน.เบญจมาศ ทองศรี โทร.081-0409408
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 4 ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ศน.ถวิล หวังกุ่ม โทร.0822918324 , ศน.เบญจมาศ ทองศรี โทร.081-0409408
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 5 ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ศน.ถวิล หวังกุ่ม โทร.0822918324 , ศน.เบญจมาศ ทองศรี โทร.081-0409408
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 5 ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 13.00-16.30 ศน.ถวิล หวังกุ่ม โทร.0822918324 , ศน.เบญจมาศ ทองศรี โทร.081-0409408
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 4 ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ศน.ถวิล หวังกุ่ม โทร.0822918324 , ศน.เบญจมาศ ทองศรี โทร.081-0409408
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 4 ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ศน.ถวิล หวังกุ่ม โทร.0822918324 , ศน.เบญจมาศ ทองศรี โทร.081-0409408
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 5 ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ศน.ถวิล หวังกุ่ม โทร.0822918324 , ศน.เบญจมาศ ทองศรี โทร.081-0409408
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 5 ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ศน.ถวิล หวังกุ่ม โทร.0822918324 , ศน.เบญจมาศ ทองศรี โทร.081-0409408
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 5 ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ศน.ถวิล หวังกุ่ม โทร.0822918324 , ศน.เบญจมาศ ทองศรี โทร.081-0409408
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อาคาร 5 ชั้น 2 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 ศน.ถวิล หวังกุ่ม โทร.0822918324 , ศน.เบญจมาศ ทองศรี โทร.081-0409408


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]