หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนตากพิทยาคม 171 67 77.01% 13 14.94% 3 3.45% 4 4.6% 87
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 73 47 75.81% 3 4.84% 5 8.06% 7 11.29% 62
3 โรงเรียนผดุงปัญญา 79 45 65.22% 13 18.84% 6 8.7% 5 7.25% 69
4 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 60 30 58.82% 6 11.76% 8 15.69% 7 13.73% 51
5 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 68 24 47.06% 12 23.53% 5 9.8% 10 19.61% 51
6 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 63 22 43.14% 13 25.49% 6 11.76% 10 19.61% 51
7 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 36 14 41.18% 8 23.53% 7 20.59% 5 14.71% 34
8 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 34 14 56% 4 16% 1 4% 6 24% 25
9 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 41 13 43.33% 8 26.67% 4 13.33% 5 16.67% 30
10 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 32 7 41.18% 5 29.41% 1 5.88% 4 23.53% 17
11 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 22 6 31.58% 5 26.32% 3 15.79% 5 26.32% 19
12 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]