หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000001 โรงเรียนตากพิทยาคม 171 213 117
2 000012 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 22 38 33
3 000007 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 36 64 40
4 000011 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 41 74 55
5 000003 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 68 187 97
6 000002 โรงเรียนผดุงปัญญา 79 185 94
7 000004 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 32 64 39
8 000008 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 34 71 34
9 000009 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 8 39 19
10 000010 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 63 90 70
11 000005 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 73 153 86
12 000006 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 60 128 67
รวม 687 1306 751
2057

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]