หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000018 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 17 57 28
2 000017 โรงเรียนวัดเขียนเขต 33 81 49
3 000019 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 48 111 61
4 000003 โรงเรียนธัญบุรี 109 303 178
5 000002 โรงเรียนธัญรัตน์ 108 212 160
6 000008 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 87 247 119
7 000009 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 54 136 85
8 000004 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 91 176 117
9 000005 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 77 141 105
10 000006 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 107 280 172
11 000007 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 67 147 89
12 000016 โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา 0 0 0
13 000014 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 2 2 2
14 000012 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 0 0 0
15 000010 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 20 39 30
16 000011 โรงเรียนระเบียบวิทยา 16 27 17
17 000015 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 3 38 9
18 000013 โรงเรียนอุดมวิทยา 49 141 81
19 000001 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 38 78 47
รวม 926 2216 1349
3565

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]