หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนธัญบุรี 109 61 59.8% 24 23.53% 11 10.78% 6 5.88% 102
2 โรงเรียนธัญรัตน์ 108 57 59.38% 29 30.21% 5 5.21% 5 5.21% 96
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 107 49 55.06% 19 21.35% 8 8.99% 13 14.61% 89
4 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 91 44 51.76% 29 34.12% 9 10.59% 3 3.53% 85
5 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 77 38 52.78% 20 27.78% 5 6.94% 9 12.5% 72
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 87 33 44% 22 29.33% 13 17.33% 7 9.33% 75
7 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 54 29 58% 9 18% 5 10% 7 14% 50
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 67 26 41.27% 11 17.46% 10 15.87% 16 25.4% 63
9 โรงเรียนอุดมวิทยา 49 16 36.36% 10 22.73% 12 27.27% 6 13.64% 44
10 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 38 12 31.58% 7 18.42% 11 28.95% 8 21.05% 38
11 โรงเรียนวัดเขียนเขต 33 10 33.33% 10 33.33% 5 16.67% 5 16.67% 30
12 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 48 8 21.05% 10 26.32% 8 21.05% 12 31.58% 38
13 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 20 8 40% 3 15% 4 20% 5 25% 20
14 โรงเรียนระเบียบวิทยา 16 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
15 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 17 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
16 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
17 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]