หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000800 17.091 ลูกจ้างยอดเยียมของเขตพื้นที่การศึกษา เดี่ยว/ครู 1 คน 0
2 000801 17.092 บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ เดี่ยว/ครู 1 คน 0
3 000802 17.093 บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เดี่ยว/ครู 1 คน 0
4 000803 17.094 บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เดี่ยว/ครู 1 คน 0
5 000804 17.095 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ เดี่ยว/ครู 1 คน 2
6 000805 17.096 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เดี่ยว/ครู 1 คน 1
7 000806 17.097 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เดี่ยว/ครู 1 คน 1
8 000807 17.098 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ เดี่ยว/ครู 1 คน 1
9 000808 17.099 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เดี่ยว/ครู 1 คน 0
10 000809 17.100 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เดี่ยว/ครู 1 คน 0
11 000810 17.101 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ เดี่ยว/ครู 1 คน 0
12 000811 17.102 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เดี่ยว/ครู 1 คน 2
13 000812 17.103 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เดี่ยว/ครู 1 คน 0
14 000817 17.104 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ เดี่ยว/ครู 1 คน 0
15 000818 17.105 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เดี่ยว/ครู 1 คน 1
16 000819 17.106 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เดี่ยว/ครู 1 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]