หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000031 1.100 แอโรบิก ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 15
2 000033 2.100 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 21
3 000034 2.200 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 28
4 000035 3.100 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 56
5 000036 3.200 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 54
6 000423 4.100 ทดสอบสมรรถภาพทางกายชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 52
7 000424 4.200 ทดสอบสมรรถภาพทางกายหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 51
8 000425 4.300 ทดสอบสมรรถภาพทางกายชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 53
9 000426 4.400 ทดสอบสมรรถภาพทางกายหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 53

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]