หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000282 1.000 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 49
2 000283 1.000 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 46
3 000284 2.000 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 30
4 000285 2.000 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 28
5 000286 3.000 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 31
6 000287 3.000 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 30
7 000288 4.000 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 57
8 000289 4.000 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 53
9 000379 5.000 แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 43
10 000380 5.000 แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 45
11 000381 6.000 คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 49

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]