หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 2 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้อง Sound Lab 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้อง Sound Lab 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 1 5 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 1 5 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม Sound Lab 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00 **ให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันนำสีไม้ไปด้วย
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม Sound Lab 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ (อาคาร 1) 5 ก.ย. 2555 08.30-11.00
-
10 000445 การแข่งขันการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ (อาคาร 1) 5 ก.ย. 2555 08.30-11.00
-
11 000446 การทดสอบการฟังภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ (อาคาร 1) 5 ก.ย. 2555 08.30-11.00
-
12 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 2 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
13 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 2 6 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 1 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
15 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง 1 6 ก.ย. 2555 08.00-12.00
-
16 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ (อาคาร 1) 5 ก.ย. 2555 11.00-12.00
-
17 000447 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ (อาคาร 1) 6 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]