หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 90 54 68.35% 15 18.99% 5 6.33% 5 6.33% 79
2 โรงเรียนสันกำแพง 105 49 49.49% 21 21.21% 7 7.07% 22 22.22% 99
3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 92 43 55.13% 17 21.79% 10 12.82% 8 10.26% 78
4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 79 40 57.97% 14 20.29% 8 11.59% 7 10.14% 69
5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 80 40 56.34% 12 16.9% 4 5.63% 15 21.13% 71
6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 73 28 46.67% 12 20% 6 10% 14 23.33% 60
7 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 73 27 41.54% 15 23.08% 8 12.31% 15 23.08% 65
8 โรงเรียนหอพระ 67 16 38.1% 11 26.19% 3 7.14% 12 28.57% 42
9 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 58 16 32% 9 18% 13 26% 12 24% 50
10 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 34 15 55.56% 4 14.81% 4 14.81% 4 14.81% 27
11 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 47 13 36.11% 8 22.22% 4 11.11% 11 30.56% 36
12 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 42 10 33.33% 9 30% 4 13.33% 7 23.33% 30
13 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา 30 10 62.5% 2 12.5% 4 25% 0 0% 16
14 โรงเรียนพระหฤทัย 42 9 24.32% 11 29.73% 6 16.22% 11 29.73% 37
15 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 28 9 33.33% 6 22.22% 1 3.7% 11 40.74% 27
16 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 23 6 30% 6 30% 2 10% 6 30% 20
17 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 30 5 18.52% 7 25.93% 3 11.11% 12 44.44% 27
18 โรงเรียนจิตราวิทยา 17 3 20% 4 26.67% 3 20% 5 33.33% 15
19 โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 16 3 23.08% 4 30.77% 1 7.69% 5 38.46% 13
20 โรงเรียนธรรมราชศึกษา 12 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 6 54.55% 11
21 โรงเรียนวิชัยวิทยา 20 1 7.69% 5 38.46% 1 7.69% 6 46.15% 13
22 โรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่ 10 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]