หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000008 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 73 160 88
2 000010 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 73 139 70
3 000005 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 90 208 108
4 000006 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 80 170 105
5 000009 โรงเรียนสันกำแพง 105 246 129
6 000007 โรงเรียนหอพระ 67 136 56
7 000011 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 58 99 65
8 000015 โรงเรียนจิตราวิทยา 17 29 23
9 000012 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 79 208 95
10 000019 โรงเรียนธรรมราชศึกษา 12 18 14
11 000020 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 34 54 31
12 000021 โรงเรียนพระหฤทัย 42 68 51
13 000022 โรงเรียนพิงครัตน์ 0 0 0
14 000013 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 92 172 93
15 000025 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 47 93 19
16 000026 โรงเรียนวรเชษฐอนุสสรณ์ 0 0 0
17 000027 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 42 56 39
18 000028 โรงเรียนวิชัยวิทยา 20 25 22
19 000029 โรงเรียนสันติศึกษา 0 0 0
20 000030 โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ 0 0 0
21 000016 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 30 46 30
22 000018 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา 30 31 20
23 000023 โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 16 26 13
24 000024 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 23 35 30
25 000014 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 28 46 37
26 000017 โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา 0 0 0
27 000031 โรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่ 10 15 5
รวม 1068 2080 1143
3223

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]