หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยสุเทพ
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 3และอาคาร 4 ชั้น อาคาร3 ชั้น3และอาคาร 4ชั้น 3 ห้อง อาคาร 3 ห้อง331-333 , อาคาร 4 ห้อง 435 29 ก.ย. 2555 08.30-09.10, 10.00 - 10.30, 13.00-15.00 08.00-08.30 ลงทะเบียน,08.30-09.10 สอบข้อเขียน ,10.00- 10.30 แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์, 13.00-15.00 แข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 3 และ อาคาร 4 ชั้น อาคาร 3ชั้น 3, อาคาร 4ชั้น 3 ห้อง อาคาร3 ห้อง 334-336, อาคาร 4 ห้อง 433 29 ก.ย. 2555 08.30-09.30.00 ,10.30-11.00, 13.00-15.00 08.00-08.30 ลงทะเบียน, 08.30-09.30 สอบข้อเขียน, 10.30-11.00 แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 13.00-15.00 แข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 4 เรือนเพชร ชั้น 3 ห้อง 432 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
-
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 4 เรือนเพชร ชั้น 4 ห้อง 441 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
-
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 4 เรือนเพชร ชั้น 4 ห้อง 442 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
-
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 4 เรือนเพชร ชั้น 4 ห้อง 443 29 ก.ย. 2555 80.00-15.00
-
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เวทีโรงอาหาร 2 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
-
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดมหน้าอาคาร 7 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
-
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 4 เรือนเพชร ชั้น 4 ห้อง 445 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
-
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 4 เรือนเพชร ชั้น 4 ห้อง 445 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
-
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคารพลศึกษา (โรงยิม) 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
-
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคารพลศึกษา (โรงยิม) 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
-
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สนามฟุตบอล 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
-
14 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สนามฟุตบอล 29 ก.ย. 2555 08.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]