เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ประวัติการจัดงาน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย
 

   

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 พ.ย. 2555
9 พ.ย. 2555
10 พ.ย. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนไประดับภาค  พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เว็บภาค
http://art62.sillapa.net/sp-esan62   โดยเข้าระบบโรงเรียน   [ดาวน์โหลดรหัสผู้ใช้]

 
 
สำหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาคที่จังหวัดชัยภูมิ ให้เข้าไปตรวจสอบข้อมูล กิจรรม  ชื่อ-สกุล ครู นักเรียน
คลิกที่นี่
หากไม่ถูกต้องให้ทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนำไปแสดงต่อคณะกรรมการดำเนินการแข่ง [ดาวน์โหลดหนังสือ
 
 

โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตร  นักเรียน  ครู  กรรมการ  ได้แล้ว  โดยเข้าระบบโรงเรียน 

สำหรับรายชื่อที่ไม่ถูกต้อง  ให้แจ้งขอแก้ไขที่วิชาการศูนย์เครือ  หรือ  แจ้งที่กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการศึกษา 

 
  แบบสอบถามสำหรับ สำหรับผู้บริหาร  ครูผู้สอน  และบุคลากรทางการศึกษา


แบบสอบถามสำหรับ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง/ประชาชนทั่วไป
 
 

ตรวจสอบผลการแข่งขันทุกรายการหน้าเว็บ

คำสั่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 

เอกสารเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน DOC.5  (นำไปแจ้งแก้ไข  ณ  จุดแข่งขัน)

 
  ตารางการแข่งขันทุกกลุ่มสาระ    06/11/2012 16:20

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย
 
  ที่ ศธ 04122/3509 เรื่อง การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภายใต้ชื่อ จากทุ่งกุลาสดใส ก้าวไกลสู่..อาเซียน ปี 2555  
 

- ตารางแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ให้ยึดตารางนี้เท่านั้น)

ตารางแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและคอมพิวเตอร์  (ให้ยึดตารางนี้เท่านั้น)

- แผนผังโรงเรียนเมือง

- กำหนดการนักเรียนเรียนร่วม

- ประชาสัมพันธ์ การรับเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 55

 
 

เบอร์โทรศัทพ์คณะกรรมการประสานงานแต่ละกลุ่มสาระ  [รายละเอียด]

 
 

ตารางการแข่งขัน และอื่น ๆ

ตารางกำหนดการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ปรับปรุง 4 พ.ย. 2555

การนำเสนอกิจกรรม OBEC AWARDS 

     กรรมการ OBEC AWARDS

     รายชื่อผู้ร่วมนำเสนอกิจกรรม OBEC AWARDS

     แผนผังการจัดแสดงนิทรรศการและการนำเสนอ

 

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะ

หนังสือเชิญประชุมกรรมการแข่งขัน   หนังสือเชิญประชุมเพิ่มเติม

1. ปฐมวัย

2. ภาษาไทย

3. คณิตศาสตร์

4. วิทยาศาสตร์

5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6. สุขศึกษาและพลศึกษา

7. ศิลปะ         ปรับปรุง 1 พ.ย. 2555

8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

9. ภาษาต่างประเทศ

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

11. กิจกรรมท้องถิ่น

12. การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  อัพเดท 31 ต.ค. 2555

 
 
สำหรับโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาคที่จังหวัดชัยภูมิ
ให้ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดการแข่งขันจากเว็บไซต์ด้านล่างค่ะ
เข้าระบบจัดการแข่งขันระดับภาคอีสาน
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21-23 พฤษจิกายน 2555
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2555 
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดระยอง วันที่ 10-12 ธันวาคม 2555
ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555   

อ่านต่อ ...

วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:52 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

คำอธิบายทำความเข้าใจรายละเอียดในกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
การส่งทีมการประกวด การสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ระดับภาค
สื่อประกอบการศึกษา วิชาประวัติศาสตร์
ตอบข้อหารือการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ทำความเข้าใจ การแข่งขัน Cross word A Math คำคม ซูโดกุ
เพลงที่ใช้ในการแข่งขันวงดนตรีไทย
รายละเอียด การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี (ขยายเวลารับโครงร่างโครงงานภายใน 30 ก.ย. 2557)
Download ไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และแบบบันทึกคะแนน
ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ประกาศนโยบายฉบับใหม่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
ประกาศพิธีมอบรางวัล OBEC AWARDS
แจ้งการอบรม admin ของเขตพื้นที่
การประชุม Administrator สพฐ.โปรแกรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 342
จำนวนทีม 2,520
จำนวนนักเรียน 6,586
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,747
จำนวนกรรมการ 1,963
ครู+นักเรียน 10,333
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,296
ประกาศผลแล้ว 235/334 (70.36%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ