หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000042 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 16 33 17
2 000055 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 62 131 96
3 000142 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 13 30 16
4 000077 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 16 42 21
5 000154 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 42 159 50
6 000137 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 20 57 21
7 000164 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 9 16 11
8 000075 โรงเรียนบ้านกระถิน 10 21 16
9 000031 โรงเรียนบ้านกระพี้ 8 12 10
10 000017 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 1 3 2
11 000118 โรงเรียนบ้านกอก 1 3 1
12 000110 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 28 49 30
13 000019 โรงเรียนบ้านกู่ 5 7 5
14 000065 โรงเรียนบ้านขาม(สลากกินแบ่งสมทบ) 6 10 6
15 000149 โรงเรียนบ้านขามป้อม 17 29 18
16 000029 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 3 9 4
17 000140 โรงเรียนบ้านขามเวียน 6 7 5
18 000083 โรงเรียนบ้านคอนเมือง 10 16 16
19 000157 โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 5 15 7
20 000025 โรงเรียนบ้านคูขาด 12 32 18
21 000004 โรงเรียนบ้านงิ้ว 2 2 2
22 000040 โรงเรียนบ้านดงบัง 16 20 13
23 000093 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 32 78 31
24 000045 โรงเรียนบ้านดอนคนทา 7 11 6
25 000008 โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 5 12 8
26 000047 โรงเรียนบ้านดอนชุมช้าง 6 9 5
27 000145 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 24 57 27
28 000099 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 5 19 6
29 000105 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 9 21 14
30 000034 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด 2 6 3
31 000134 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 13 24 18
32 000001 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 24 50 28
33 000054 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 14 53 28
34 000130 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 8 46 14
35 000033 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 20 61 29
36 000144 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 21 41 30
37 000091 โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 10 26 11
38 000059 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 1 0 0
39 000079 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 13 21 16
40 000030 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 5 6 4
41 000068 โรงเรียนบ้านตะหนอด 5 20 10
42 000104 โรงเรียนบ้านตะโก 8 18 11
43 000074 โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง 5 13 10
44 000080 โรงเรียนบ้านตะโกโคก 19 53 34
45 000107 โรงเรียนบ้านตากิ่ม 23 82 38
46 000081 โรงเรียนบ้านตาจั่น 25 65 30
47 000085 โรงเรียนบ้านตาชู 1 3 2
48 000092 โรงเรียนบ้านทองหลาง(คง) 4 4 3
49 000010 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 15 34 19
50 000098 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 11 24 15
51 000138 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 3 7 4
52 000022 โรงเรียนบ้านนาดอนบก 3 3 3
53 000123 โรงเรียนบ้านนาแค 11 25 10
54 000066 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 15 39 25
55 000015 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 9 28 13
56 000103 โรงเรียนบ้านประคำ 40 86 62
57 000102 โรงเรียนบ้านปรางค์ 11 34 14
58 000069 โรงเรียนบ้านปอบิด 15 39 22
59 000003 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 21 39 25
60 000163 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 3 3 3
61 000158 โรงเรียนบ้านฝาผนัง 2 4 4
62 000071 โรงเรียนบ้านมะค่า(คง) 2 3 1
63 000129 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 10 23 14
64 000133 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 2 2 2
65 000058 โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 1 1
66 000116 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 27 59 26
67 000027 โรงเรียนบ้านสระครก 16 71 21
68 000141 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 33 96 38
69 000132 โรงเรียนบ้านสีสุก 12 47 18
70 000063 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1 3 2
71 000178 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 3 17 4
72 000016 โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 6 10 6
73 000043 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 5 10 7
74 000096 โรงเรียนบ้านหนองกก 4 5 3
75 000026 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 15 24 15
76 000124 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 20 38 22
77 000112 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 5 10 8
78 000153 โรงเรียนบ้านหนองคอม 30 90 54
79 000165 โรงเรียนบ้านหนองจาน 5 7 5
80 000006 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 9 24 12
81 000177 โรงเรียนบ้านหนองตาด 49 86 52
82 000050 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 15 21 14
83 000061 โรงเรียนบ้านหนองบง 1 2 2
84 000111 โรงเรียนบ้านหนองบง(แก้งฯ) 3 8 3
85 000101 โรงเรียนบ้านหนองบัว(คง) 7 7 7
86 000114 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์) 9 21 10
87 000087 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 37 102 48
88 000076 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 25 60 42
89 000082 โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 4 6 4
90 000005 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 16 27 12
91 000143 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 34 73 46
92 000160 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 4 3
93 000078 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 7 18 12
94 000028 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 8 50 18
95 000094 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 17 28 13
96 000183 โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 3 3 3
97 000117 โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 8 32 15
98 000097 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 2 1
99 000100 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 1 1 1
100 000037 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 14 31 16
101 000064 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 29 47 33
102 000041 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 20 46 17
103 000013 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 3 7 3
104 000128 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 27 38 28
105 000032 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 2 4 2
106 000056 โรงเรียนบ้านหนองแขม 9 47 17
107 000012 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 1 1 1
108 000014 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 1 6 2
109 000051 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 12 10
110 000159 โรงเรียนบ้านหนองแสง 10 25 13
111 000126 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 19 36 21
112 000021 โรงเรียนบ้านหนองไข่ผำ 2 2 2
113 000095 โรงเรียนบ้านหมัน 19 62 37
114 000150 โรงเรียนบ้านหลุบกุง 11 30 15
115 000053 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 12 26 15
116 000180 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 0 0 0
117 000115 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 2 4 3
118 000122 โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 10 13 9
119 000089 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 6 12 7
120 000155 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1 3 1
121 000035 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 5 16 10
122 000009 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 1 2 2
123 000109 โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 9 18 6
124 000002 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 18 48 25
125 000086 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 28 51 22
126 000024 โรงเรียนบ้านเก่างิ้ว 5 8 5
127 000192 โรงเรียนบ้านเก่างิ้ว 0 0 0
128 000162 โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 5 5 5
129 000073 โรงเรียนบ้านเมืองคง 8 10 8
130 000020 โรงเรียนบ้านเสมา 8 18 11
131 000168 โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 6 16 12
132 000119 โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 7 11 7
133 000161 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 36 91 66
134 000166 โรงเรียนบ้านแฝก 8 43 12
135 000139 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 12 28 12
136 000084 โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 7 8 8
137 000018 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 4 13 5
138 000039 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 3 6 5
139 000023 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 15 39 20
140 000052 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 4 10 6
141 000036 โรงเรียนบ้านโคกสี 11 18 17
142 000007 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 5 7 5
143 000062 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด(คง) 3 17 6
144 000067 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 22 37 26
145 000090 โรงเรียนบ้านโจด 8 8 6
146 000135 โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 7 22 6
147 000046 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 4 4 4
148 000152 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 26 50 35
149 000048 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 4 6 4
150 000136 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(บ้านเหลื่อม) 14 33 17
151 000011 โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 3 14 5
152 000131 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 31 52 42
153 000113 โรงเรียนบ้านโนนรัง 5 7 5
154 000172 โรงเรียนบ้านโนนสัง 25 51 33
155 000121 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 31 63 40
156 000127 โรงเรียนบ้านโนนสูง 2 2 2
157 000088 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 8 15 8
158 000147 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 7 13 7
159 000173 โรงเรียนบ้านโพนทอง 19 34 24
160 000044 โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 1 3 1
161 000120 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 8 17 7
162 000125 โรงเรียนบ้านโสกสนวน 5 33 9
163 000060 โรงเรียนบ้านไทรโยง 4 11 8
164 000070 โรงเรียนปริยัติไพศาล 29 72 46
165 000106 โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 9 31 9
166 000151 โรงเรียนวังโพน 1 2 1
167 000072 โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 5 8 5
168 000181 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 5 19 6
169 000175 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 16 25 11
170 000156 โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 1 1 1
171 000169 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 2 2 2
172 000179 โรงเรียนวัดบ้านสีดา 8 22 12
173 000176 โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ 7 23 13
174 000174 โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 3 3 3
175 000167 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 18 51 30
176 000171 โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 0 0 0
177 000049 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 23 45 33
178 000057 โรงเรียนวันครู 2502 34 72 54
179 000108 โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 7 12 10
180 000170 โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 3 7 4
181 000038 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18 9 10 9
182 000186 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 14 60 22
183 000184 โรงเรียนวานิชวิทยา 17 36 21
184 000187 โรงเรียนอนุบาลมีมั่งคั่ง 0 0 0
185 000185 โรงเรียนอมรศิลป์ 38 83 45
186 000188 โรงเรียนเทศบาล 1 (บัวใหญ่สมทบ) 12 18 13
187 000189 โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 18 34 21
188 000190 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 10 15 10
รวม 2164 5019 2782
7801

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 [044-462199 ,087-2583446 ,081-6611274,081-5791506
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]