เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
แผนผังและสถานที่การแข่งขันฯ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
แผนผังและสถานที่แข่งขันฯ โรงเรียนเมืองคง
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองแขม
แผนผังและสถานที่การแข่งขันฯ ร.ร.บ้านขามหนองแวง
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
27 ก.ย. 2555
28 ก.ย. 2555
8 ต.ค. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
 

 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
การแก้ไขข้อมูลเด็กเข้าแข่งขัน (ระดับภาค)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา  เขต 6 ทุกโรง
         
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14:03 น.
แจ้งการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมาเขต 6
         ด้วยการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดนครพนม - มกดาหาร ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 11 - 13  ธันวาคม 2556  นั้น  สพป.นครราชสีมา  เขต 6  จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบทุกโรงเรียนให้เตรียมความพร้อม  ที่จะส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่  ซึ่งทุกโรงเรียนต้องใช้ web  ของเขตพื้นที่ ในการจัดกรอกรายละเอียดข้อมูลนักเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรม รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบหลังการประชุมระดับภาคที่ นครพนม วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2556 

วันพฤหัสบดี ที่ 01 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11:47 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.korat6.com/supervision
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 188
จำนวนทีม 2,164
จำนวนนักเรียน 5,021
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,783
จำนวนกรรมการ 586
ครู+นักเรียน 7,804
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,390
ประกาศผลแล้ว 237/332 (71.39%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ