หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงอาหาร ห้อง E02 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงอาหาร ห้อง E02 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงอาหาร ห้อง E02 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง 122 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง 132 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง 132 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 123 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 123 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง 131 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง 123 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง 126 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 [044-462199 ,087-2583446 ,081-6611274,081-5791506
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]