หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ห้อง 521 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ห้อง 522 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ห้อง 521 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้นถุนหอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ห้อง 311 27 ก.ย. 2555 13.00
-
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ห้อง 311 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ห้อง 523 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ห้อง เลาวัลย์ศิริ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ห้อง เลาวัลย์ศิริ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 146 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 147 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 147 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ห้อง 321 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ห้อง 321 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 [044-462199 ,087-2583446 ,081-6611274,081-5791506
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]