หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000715 การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
2 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
3 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแขม 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
4 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
5 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง 1 ห้อง 141 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
6 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง 1 ห้อง 141 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
7 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง 1 ห้อง 142
-
ตั้งแต่ 09.00
-
8 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ชั้น 1 ห้อง 142 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
9 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 4 ห้อง 422 423 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
10 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 4 ห้อง 422 423 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
11 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 131 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
12 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 131 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
13 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 132 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
14 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 132 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
15 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 133 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
16 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 133 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
17 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 134 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-
18 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 134 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 [044-462199 ,087-2583446 ,081-6611274,081-5791506
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]