หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000034 5.110 เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ทีม 8 คน/ครู 3 คน 1
2 000035 5.120 เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 8 คน/ครู 3 คน 4
3 000038 5.210 เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 12 คน/ครู 4 คน 0
4 000191 5.220 เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 12 คน/ครู 4 คน 0
5 000045 5.410 กิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย ทีม 8 คน/ครู 3 คน 1
6 000049 5.510 การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 8 คน/ครู 3 คน 3
7 000194 5.520 การเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 8 คน/ครู 3 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]